Symud i'r prif gynnwys

-AMERI6AR' MESSEH6ER.* Cyfrol LIII. Rhif. 5 ^Y^- i n -DAN OLYtiIAETH- Y Parch, E. Davies. (ÍHljocbbcbin bau ÎCaiubb (Êuucinibogion m Cfrgliuiisi (£ijn Ucîbíaol. ^4 cuil, 1892. 6^S fíod yr íro&id hib Ẅyfood&etíi fvíid yw J?da. CTNWYSIAD: BYWGRAFFIAETH. < Detholion o Lythyrau Josiah Bryn- Y Diweddar Bareh. I>. R. Lewis, mair.........................154 Muehakinock, lowa.......___.129 í "Marwolaeth DJaniweîniol, A neb yn ) ciiel ei Feio"................ - -. 155 \ Gofyniad..........................155 TBAETHODAU. Prophwydoliaeth Fawr Crist ac Es f , , , , T. , on - Am y Galon a r Gydwybod.........356 geulusJod Mawr Dyn..........130 • ;, • . , , , ts, 10(;IMhau Neüiduol ì r Ystynol-----------156 wdnrdod a Rheswm..............134 . " _ __ ~, , r , >, ,o-r (Difyrion..........................157 Oín Marwoiaeta................. . .ìo i ■; • .__ J«TwllynyPared".................U(wOrHenWlad.......... .......157 â! Cadwraeth y Sabboth.............. 142 BARDDONIAETH. Credo Cymanfa Gynulleidfaol Dwy- ) Cysur-Gau...............-.........159 reiubarth Ohio, a'r Parch. B. B. j Y Wraig Annynad.................159 Daries, Sandnshy, Ohio........145 \ NEWYDDION Y MIS. YB ESBONIWB. Tytteb Jiwbili y Parch. John Thoin- . Marc vi: 24—30...................149 as, D. D., Liverpool...........159 AMBYWIAETHOL. ì Beibl Gymdeithas Gymreig Sir Lew- O'r Gadair Fawr..................151 \ is, N. Y.............*..........159 Cyd-gyfaewidiad cRuiproäty) Mr. \ Priodwyd......,....................160 Blair.e....................... . .153 Bu Farw..........................160 1ÌE.MSLE.V, _T. Y. E. i)AVIES, CYHUKDD\VR.