Symud i'r prif gynnwys

■ f-wntta,^ ^■,»>s i-->-S Riiîf: 4. Í ÍÌ'Î.Îv ÌSSI. Bod yrenaid lie% -wy"bod;ae1îfc liitt yẃ dda. CYNWYSIÁD... TRAETHODAU. 'f Hen Bregethwyr Cymreig yn Amerîcä,----.... 07 | YProphwyd, ..•.............................. 99 î Marwolaeth y Saint,...........................101 j ^Trysorfa yr Tsgol Sabbothol,................ 103 J, MARW-GOFFA. | Cofiant.Mr. Robert L. Roberts,..............105 j Mrs. Ellen Williams, Tallmadge, Ohio, ..:... 106 1 JohnO. acAnnOwen, Bethel, E. N.,........ 106 GEMAU DOETHINEB. Agw€ddau Anfiyddiaeth,...........----..... 107. \ AMRYWJAETHOL. Èglurhadaeth Ysgrytbyrol,.................. 108 ì Dydd-lyfr heu weinidog,.. i.........------.... 109 ì Elias y Thesbiad,.............................. 111 l Arwyddion yr Amserau, T.........__.....\j. 112 | Yr Eglwys a?r Ieuenetyd,----s.....ẃ»...."'... 313 f AD^RAN BLODAU YR OES. 1 Atebion,........................'.X......... 114 i Gofyniadau, .....•................ /.i"'ì,....----114 i Darn i'w'gyÉgLtbu, ...........» ..^........ 1-14 5 Darn Adrodaradol,.................JÊt*...... 114 \, Sul olaf yr Arlywydd Garfiehj,.....ì.i....... 115 U Duwinyddiaeth i blant,ẁfc----»v...J^pÇ^. .+?*. 116 ÿ BARDDONIAETHi ;,. Galarnad am WiHiam Howells,, ,., ỳ,...........-1Í7 Mawredd DuW mewn-TSatur a Grẅ,.___..... 117 Pryddest,....................... ..v..........117 Bèíh y* dy oedran, gyfaifi ? .....'"*'..........119 , Prlodas JobuP. Wiliìams, ac Atm Mprris, ... 119 Dywed y goreu,.........................".,,,-...»vü,9 vNEWYDDION Y MIS. Cîpdrem yma ac acw,......•.. v. ;v..;......... 130 Urddfreiniad yr Arlywydd Garjftẃd,..'...-.....120 Oyfarfod Chwarterol Dwyrein-ba&h Pa., .^,..121 4 Beibl GymdeithasJ'loyd, ........\>;,.. .t;,viJ8& 4 Bèibl Gym. Bridgewater, PÌainfield, &e.,.. .•ií"l2%> G&ir droÿ eglwys Gyuuftêidfaol Aliiaoce, O., 12$ Llythyrau Cymeradwyaeth^.___.-»T. .*......, 139 Llythyr o'r Wyddgrjug,.........,...-..........-' Í24 Gaúaf caled yn Stelíapolls, Iowa, -.. -.'. .\......124' Cofiant am Mr. ôwen O. Wiiiiams, ..........125 Ganwyd—Priodwỳdj..................-..?» v 125 BuFarw, .,*».,/...........___.. .ŵ...*..... 126 Aehòs Annibynól.yn Haemtown, Ohio,;....,..- .127 YR ADRAN.GENHADOL. Y Bwrdd Amerfeanaîddji*..",...----.......,,. 127 Ymsoedd Sandwieb—Marwolaeth Pinfcerton, 127 Y Gymdeithas G-^ptdol Gartrefol, '.....___, 128 Y Gymdeitha,s{a|Procricâuaidd,.............. 128 Cyfraniadaw^Cymreig, a___..................128 REMSEN.N. Y. CYHOEDDWYDfUAN LEWIS EVEËET*r. . r~< f*rÜ.J