Symud i'r prif gynnwys

Gorau cov cov Ilyvyr—Nid doeth ni ddarlieno. .3& LÊEÜAD YR OES; SEF, Grefyddol, Foesol, Athronyddol, a Hanesol. GOLYGIEDIO GAN Y PARCH. D. OWEtf, BRUTÜS. RhAií 21.] MEDI, 1828. [Pris 6c. ■;■-:.:■ CYNNWYSIAD. ^ . .-"•- •''.:' •• - «f • » Egwyddorion Ymneilldnaeth, &c 603 Ar yr an Testtin .. .... .... 654 Aníryw Dybiadau am Udedwydd- Dyrouniad am Foli y CreawdwT—— wch y Nef ......... .'.-».. 607 . ' YNewydd angheuol '.........610 „ • . ■ Trefuyddion Heoi Jewin ......613 HanesionLartrefol, Seneddol, Adoly«iadarSylwádanZ.Merthyr 616 a Thramor. PregethyPàrçh.ü.Jonea,tla,.gao 618 CRMRU..-tJrd<Jiaci-AgoriadC«pel Bnchdraeth Robert Raike», Ysw. 621 Seion, Aberý»twyẅ\... ..... 655 Yr Anghenfii Nodiadau ar Ysgrif Augustiue Consuriaeth .......» .. 627 629 Cyfarfod Chwarterol Llanbadarn Fawr—Ail-agoriad Bethesda, _ ___ yn agos i Fangor ....' ..».;656 v r* n •* Sylwadau pellach o barthed i X bwellaif. Drefnyddion Hèol JewÌD,Caer- Rhagfarn .. .... ........ 639 ludd........ ........ 657 „„., , I,,.. Llöegr........ .... V... 658 Sylwadau Athronyddol a Prawf William Corder .. ....660 Chelfyddŷdol. Iwerduon.—Rwssia a Thwrci 662 Enwail, Mesurau, Symndiadau, a Groég ... .... ...; ..'..663 Tbymhorau yLlenad (parbad) 645 Portugai....... .... ....664 Ffrainc—Awstria.........6§5 Hysbysiaeíh Genhadol. YrIndia üdwyreiniol.—Try- rassoor— Chettoor—Cuddapah 647 Atebion.—Gofyniadau .. 649Î 650 Byçiìyiiyg- ...... .... ....."-— Peroriaeth.—-Glanrheidol ..... 65i Brasils , 666 Barddoniaeth. YCynhanaf ...... .... 653 Amrywiaeth o Newyddion, jÖigwyddiadau, Sçc. Hynawse.dd Pabaidd—Dargan- fyddiad boddus—Daeargryu .. 665 Agerddlong—Degymu Gweuyn—• Rhubydd^-Arall .. ...,.,.. 666 ARGRAFFWYD gan samùel thobias, DROSTO El BUN, j. A. Ẅ1LLIAM8, ARGUAFFYDD, ABERTAWY, A'r GOLYGYDD; AC AR WEBTH Oan "holl brjf Lyfyr-werthwyr <?ymru, a J. Jones, 3, Duke Street. WestSmithfield.Llundaui.^—1828.