Symud i'r prif gynnwys

'tîorau Cov cov ttyvyr—Nid doeth ni ddarlleno. XLEÜAD YR OES; SEF, &rofl*ttemtfa dFísiol 0 Wlÿbtitmttii Grefyddol, Foesol, AthronyddoL, a Hanesol. GOLYGIEDIG GAN Y PARCH. D. OWEN, BRUTUS. Ehan22.] HYDREF, 1828. [Pris 6c. CTirarWTSIAD. Egwyddorion Ymneillduaeth, &c. 667 Corff Moses............675 Melchizedec -Jv.. ..... .... 677 Crist yn Olenni ei Eglwys .... 680 Anghenfil mis Mai ........685 YBugail da ............688 Cosp hyuod ar Odinebwraig ... .* 691 . Cyrillus Lucar, Patriarch Caer- cystenyn ............ 694 Cynnwysiad o Lythyr at Weinidog 696 IWnile .. .... ........ 697 Èsboniad Dr. Lewis .... .....— Tre&yddion HeolJewin »•>. 700 Ÿ Gwellaif. Carwriaeth Gymreig .... .... 70$ Marwolaeth W. Òliver . PERORIAETH..—SulgWyn 711 713 Syîwadau Athronyddol a Chelfyddydol. Coedydd a Llysiau y Maes 707 Hysbysiaeth Genhadol. Mor y Deheu—-Ynysoedd Har^ vey~Java ...... ......709 ATEBION—GOFYNIADAU .. .. 710 Barddoniaeth. Dydd Nadolig .... .... 711 HanesionCartrefol^Seneddoly a Thramor. Cymru.—Eisteddfod Dinbyih .. 715 Yr Ynad Heywood........717 Priodwyd.—Bu Farw .. .... —. Lloegr ........ .. .. .... 718 Esgobion.—Y LJyngesydd Cod- rington.—Arglwyddi Melville ac Ellenborough ..' ., .... 719 Donna Maria da Gloria .. .... — Rwssia a Tbwrci..........—. Twrci..—G roeg.—Ffrain c—Ys- paen.—Pera a Cholombia.-— Bráail ...... .... .. ..., 7» Portugal,—Yr Aipht.—Arabia.— 721 Y Cyngrair Triphlyg wedi ei ddi- ddymu...... .... ., .... — Golygfa annynol yn yr Iudia Dd wy rein iol-llosgi G wedd w.— RhnfaÌD.—Y Gwaredred Pafc* atöd.......... .. ....724 Y Brenin___Mòr-wyltiaeth.—Yr Inddewon—Plymouth ....725 Amrywiaethau .... .. .... *£*■ ' ARGRAFFWYD GAN SAMUEL THOMAS, DROSTO 81 HUN, J. A*. WILLIAMS, AUGUAFFYDD, ÀBEBTAWY, A** GOLYGYDD; — A0 A» WBiTH Gan holl brif Lyfyr-werthwyr Cymrn, ft J. Jones, 3, Duke Street, Wtttr'..... festSmithfield, Cymrn , Llund ain.------182$.