Symud i'r prif gynnwys

LLEÜAD YR OES. Rhn. l.]. IONAWR, 1827. [Cyf. 1. COFIANT Y PARCH. GRYFFYDD WILIAMS, Heol-y-Porth, Uundain. TT\ YNODIR aîlan Ie genedîgolrhyw -*-^ faes-lywydd enwog neu frenîn galìuog gyda'r hyfrydwch mwyaf, fel pe byddài budd gwirioneddol yn deillio oddiẅrth yr amgj lchiad o fod dyn hynod wedi dechreu gyrfa ei oes o'r fan liyny o'rbyd. Llawer mwy hyfryd yn llygaid y nef ywlle genedigol cristion a gwei- nidog cristionogol, a aned i anfarwol- deb, ac i serenu yn mysg tywyniadau mwyaf llewyrchus y ddaear. * Coífadwriaeth y cyfiawn sydd fen- digedig,' meddai Selyf Ddoeth—Ie, wedi ei eneinnio â bendith ddiddarfod y Jehofah. Y mae yn fendith ddy- blyg—yn fendith ynddo ei hun—ac wedi bod, lawer canwaith, yn offerynol i gyfranu bendithion anmhrisiadwy i eraill. Goddefa bywyd amarwolaeth, grasusau a defnyddioldeb y Parch. G. Wüiams i ni gyfeirioato ef yn galonog y sylwad dwyfol, ' Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig.' Y mae ei goffadwriaeth yn aios yn anwylder ei berthynasau 'ar ei ol, ei gynnulleidfa yn mysg yr hon y llafuriodd yn ystod einioes hir, gyda'r llwyddiant mwyaf dymynol, a phawb a anrhydeddwyd ac a fendithiwyd â mwyniant o'i gyf- eillach. Ganwyd y dyn yma i Dduw, a'r gweinidog hwn i Grist, yn mhlwyf Conwyl, swydd Caerfyrddin, Mawrth 89, 1755. Ei dad oedd dyddynwr parchus. Derbyniodd egwyddorion cyntefig eiddysgyn Ysgol Ieithadurol pentref Cvf. 1. Conwyl. Ond yr oedd yn amddifad, ysywaeth, o'r frai'nt o addysg gre- fyddol, yn rnoreu ei ddyddiau. Yr oedd bywyd gweinidog y plwyf yn ddrych hynod o annuwioldeb, a'r plwyfolion yn cael eu hesgeuluso i raddau truenus. Yn y flwyddyn 1774, daeth y Parch. Mr. Dafis, dyn cyflawn o ysbryd ei Dduw, i wasanaethu eglwys y plwyf. Bendithiwyd ei wasanaeth ffyddlon er dychweliad llawer; ac yr oedd gwrthddrych yCofianthwn, trwyoffer- ynaeth ei lafur, yn uno'r tlysau cyntaf yn nghoron yr Iachawdwr yn y lle. Ychydig amser wedi ei ddychweliad efe a deimlodd awydd mawr i fyned i'r weinidogaeth, yn yr hyn y cefn- Ogwyd ef gan y Parch. Mr. Dafis, yr hwn a'i cyflwynodd ef yn garedig i sylw Iarlles Huntingdon. Efe yn. fuan gwedi a dderbyniwyd i Athrofa yr Iarlles, bryd hyny yn Nhrefeca. Ar ei fynediad i'r Athrofa hon yn 1780, bwriadai fyned yn y diwedd yn weinidog o'r eglwys sefydledig. Y bwrìad hwn a roddodd i fyny ar gyfrif petrusder cydwybodol yn nghylch gweinyddu yr ordinhad o fedydd, a darllen y Uith angladdcl uwch gwedd- illion difywyd personau o gymeriad duwiol ac annuwiol yn ddiwahaniaeth. Yn ystod ei arosiad yn yr Athrofa, cafodd eilafur ei anrhydeddu à llwydd- ianthynod, yn enwedigyn Heol Britan, swydd Stafford; fely tystiay diweddar enwog Barch. T, Wils, yn ei Ddydd*