Symud i'r prif gynnwys

. Ä-_____MBBÌ&L SOÇ03öPQiOll]ÄJUU*(ÄoXoÄOcc ;^Xcccxxgoúco> BANER Y GROES. * ---------------------.----------------------------------------------------------------------------------£1 " Gwelwch' pan gyfodo EFE FANER ar y mynydcl- oedd."—Esaiah xviii. 3. Ehif. 2.] IONAWE, 1856. Cyf. n. | Cpitfopiaŵ. Iachawdwriaeth yn yr Eglwys yn unig .. .. 13 Y Pader a'r Credo .......... 14 Yr Egwyddor Gymraeg ........ 16 Barddas.............. 17 Myfyrdodau, Diwedd Blwyddyn ...... 19 i Blodau ar y Bedd .......... 20 Y Ffydd Ddrwg............ 21 m GOHEBIAETH : ' ' Yr Oriau Canonaidd..........22 Beddergreiph ..............22 BARDDONIAETH: Seren Bethlehem............23 Hiraethgan........... .. 23 amrywiaeth: Gwerth Amser Offeiriad ...... ... 22 £| Ogof y Genedigaeth ym Methlehem......24 || Hyspysiadau, &c. .. • • .. .. Clawr || AT DDOSPARTHWYR A DERBYNWYR ' BANER Y I GROES.' I DYMMUNIR arnoch anfon eich Orders yn brydlon i pf ' Swyddfa Madog,' Tremadog, ac anfonir unrhyw nifer cl o ddwsin ac uchod yn ddidoll drwy'r Post; yr elw arferol i lyfrwerthwyr a dosparthwyr; ac ymddiriedir i'ch ffyddlondeb chwi yn ehangu^ei leaaeniad, i'n galluogi i helaethu ei thudal- enau am yr un bris. elundain: hughes a butler, st. martin's-le- grand. tremadog: r. i. jones.