Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

'Lldwer ci gÿnníweiriant, a Gwì/bodaeth d amlheir.1 Rhif 93.] MEDI, 1850. [Ctf. VIII, ]\TÖ§ A BÖREU Y DYtf DÍTWIOL. ' Féllÿ y rhui a hunasant yn yr lesu, a ddwg Duw hefyd gydag ef.' 1 Thes. iv. 14. Ádgyfodiad y corffyw y pwnc a drini'r gan yr apostol ya amgylchiadau y testuir.' lthydd ei ymres-ymiadau Ie'i gasulu nu. wyddai y Thessalôniaid neraawr am yr athraw- íaeth hyd yn hyn ; ' Ond ni ewyllysiwn i chwi fod heb wybod, frodyr, am y rhai a hun- asant,' hyny yw, am eu hadgyfodiad. Gallài fod rhai o'r Cristiononon wedi eu rhoddî i farwolaeth y pryd hwn, trẃy ddwylaw'anwir, yn achos crefydd, á bod eti perthynasau yn drist iawn ai' eu hol, yn enwedig y frawdolíaeth grefyddó'l. Cynghorir hwynt i arfer gweddeidd-dra with alaru, a pheidio trislau ' megys eraiil, y ihai nid oes ganddynt obaith.' Dichon mái y paganiaid a breswyliai o'u hämgyich, ydoedd 'y rhai nid oes g;mddynt obaith '—ihai heb leybodaetìí, yn hytrach na heb obaith ; dytìion anystyriol a diamgyffred am adgyfodiad y corff. Ni<í ih'ai heb wybod am athrawiaeth adgyfodiad y corffydoedd y 'brodyr' yn Thessâlonica ; eto yr oedd eu gwybodaeth yn h'ynod o an- nierffailh a Ilygredig, yr hyn naddylasai fod am betli o gymaint pwys. Er mwyn ea tywys i'r iawn am yr wyboclaeth hon, denijys yr apostol iddynt yr adgyfodai ' y rhai a hunasant yn yr lesu,' a fiyny trwy yr un üalîu dwyfol asf yr adgyfodwyd yr Iesu ; ' Ca- nys os ydym yn credn íarw Ìesu, a'î adsyfodi, felly y rhai a hunasantyn yr Iesu, a ddwg Duw hefyd gydag ef.' Pwy bynag sydd ' yn credu farw Iesu, a'i adgyfodi, ' trwy aw- durdod, nert'h, a galîu dwyfol, y maentyn rhwym o gredu yr un peth am y rhai a hun- asant ynddo; oblegid dyfodiad y pen i fynu, ýw y sail" i gredu y daw y corff hefyd. gydag ef. Ileblaw'hyu oìl, ytnddengys y cyfodir ' y rhai a hunasant yn yr Iesu,' cyrt cyfnewidiad ý rhai byw a fyd'd ar y ddaear. ' Canys hyn yr ydym yn ei ddywedyd wrth- ych yn n^air yr Arglwydd, na bydd i ni y rhai byw, y rhai a adewir hyd ddyfodiad yr hedlaeth olaf a adewir ar y ddaear; ond mai cyfnewidiad disymwth a gymeT» le arnij pan ' ddisgyn yr Arglwydd o'r nef, gyda bloedd, a llef yr archangel, ac'âg udgorn Duw.' Dirgelwch a ddadguddiwyd gan yr Ysbryd Glan trwy yr apostol Paul yw hwn ; ' Wele, yr ẁyfyn dywedyd i chwi ddirgelwch ; ni hunwn ni oll, eithr ni a newidir oll mewrt moment, ar darawiad llygad, wrth'yr udgom diweddaf; canys yr udgorn a gan, a'r meirẁ a gyfodir yn anllygredig, a ninnau a newidir.' Ac oddiwrth yr hotl ystyriaethia* toŷn, yn enwedig adgyfodiad yr Arglwydd Iesu, dangosaiyr apostol ynfydrwydd y sawl oedd yn wylo a thristau ar ol ' y rhai a hunasant yn yr Iesu,' gan eu bod dan ofal Duw ar hyd y nos, ac y byddai efe yn sicr o'u deffro pan dywynai gwawry boreu ; ' a ddwg Duw hefyd gydag ef.' I. Nos Y DYN DUWIOL,—' IIUNO YN YR IeSU.' 33