Symud i'r prif gynnwys

Cyf. II. PRIS CEINIOG. Rhif 12. YSCOL WASANAETH ULACAELWYDYDD CYMRU. Y NADOLIG A'R FLWYDDYN NEWYDD. i.'lc.y/. yn y rhe^tr isod eeû' ClYfrau ^Yfaddas fel 5Vnrheg\on. ADDYSGOL: 1 \ ' GRAMMARS. GRAMMAR of the Welsh Language— Eey. Thos. Eowlands. 4/6. EXERCISES to above —Eev. Thomas Eowlands. 4/6. GRAMADEG CYMRAEG — Parch. D. Eowlands (Dewi Môn). 2/-. A GUIDE TO WELSH-Part L, lOd. Part II., 1/-. WELSHand ENGLISHfor DaySchools —T. Bowen. 1/-. The Scholar's HANDBOOK of English and Welsh—T. Bowen. 9d. ELFENAU GRAMADEG—Parch. J. Ll. Hughes. 6ch. READERS, THE ALPHABET, &c. YSTRAEON HANES (BiIingualStories Of History) —O. M. Edwards, M.A. 2 Books, 5d. and 7d. In 1 Book, 1/- CANT O HANESION DIFYRUS—At Ddarllen a Chyfìeithu. 1/-. YSTEN SIONED (Llen=Gwerin, &c.)— Silvan Evans ac Tvon. 1^.' MABINOGION - J. M. «dwards, M.A. Llyfrl.,1/. Llyfrll. l/-.Darluniau. PIECES for TransIationW. M. Edwards, M.A. 9d. HOW TO LEARN WELSH (Bilingual VocabuIary). 6d. Y LLYFR CYNTAF i'r Plant Bach- Y Wyddor, Sillebu, Darllen. 4c. YR AIL LYFR i'r Plant Bach — Sillebu a Darllen. 5c. MUR-LENNI (Wall Sheets, 10 Sheets on Eoller) 26 x 20. Y Wyddor, Ffìgyrau, Sillebu, &c. 2/- y Set. Y WYDDOR ar Gardiau Stiff, 14^x10. Gyda Geiriau Unsül ar y cefn. 4c. Y WYDDOR ar Gardiau Ystwyth, 14^ x 10. Prif Lytbyrenau un tu, rhai Mân y tu arall. lg. Y WYDDOR ar Gardiau Ystwyth, 10 x 7*. èg. YR AGORIAD, Set o 5 Sheet. Y Wyddor, &c. i'r Ysgol Sul. 6ch. DAU Gerdyn - 4 t.d. I. i Safonau 1, 2, 3. II. i 4, 5, 6, 7. Yn cynwys Barddon- iaeth, Pwysau, Mesurau, Amser, &c.,&c. lg. y Cerdyn. POETRY FOR SCHOOLS. GEMAU Ceiriog i Blant —Edmund D. Jones, M.A. 6ch. STORIAU Cymru arGan—Watcyn Wyn. 6ch. HWIAN Gerddi F'Ewyrth Huw (Welsh Nvirsery Rhymes). 3c. Post, 4c. Darluniau. BARDDOJNIAETH i'w Adrodd. 16 t.d. Detheiedig, gyda'r geiriau anhawdd wedi eu cyfìeithu. 2g. ISLWYN i Blant—O. M. Edwards, M A. lg- DICTIONARIES, &c. ENGLISH=WELSH—Dr. Eichards. 1/6 WELSH-ENGLISH— „ 1/-.. Or the two in one Book, 2/6. CYFYSTYRON y Gymraeg (Welsh Syn- onyms) — Grifflth Jones (Glan Menai). 2/6. CERDD. LLAWLYFR y Llais. Cyfarwyddiadau at Ddatgarm. D. W. Lewis. H. N. a Solffa, 1/6. LLAWLYFR y Solffa—Eleazar Eoberts. 1/- . AROREFFIR A CHYHOEDDIR GAN HUOHES A'I FAB, YN EUj SWYDDFA " PRINCIPALITY PRESS," GWRECSAM. ■!ij!,' '.■ji'.