Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

WELE, YR WYF YN SEFYLL WRTH Y DRWS.* Dat. iii. 20. doh EJJ. Andantino. ANTHEM. T. ClLWERN DAVIES, Dinasmawddwy, 1881. cres. - .r :n.,n yr wyf yn . t|: d .,ta. :n I— :r sef - yll, 1, :d - :t, .8 :s .,s yr wyf yn .d :S|.,s, : — |n We le! : — In : — In We le! : — In 18 sef • yll wrth t, I- We We - II - le! - II, - II le ! II, mf :-.f|n :d'.,d,lt :1 .,s y drws, wrth y drws ac yn :t,.,t|ld :n.,n |r :n .,n :s ,,s I s :-.,fe| s .s :s .,s wrth y drws, yn sefyll ac yn :S|.,s,!d :— |— :d .,d .t :1 .,t yr wyf yn .se:b .,se yr wyf yn :fe cur - o, n :r sef d1 We- We- :t.,l II ac yn cur - :r.,d d yii - l-.de f.,f wrth y r.,r - .s 11 yll wrth n I- -.,1 r.,r d'.d'il.d'IU. :s.,fe;s curo, wrth y drws ac yni cur ■ 1, :r | :r.,r ! s, le! le! mp .1 yrw; .f yf yn d' :t We -le! :r :se We 1, le! :n d' -.t|l yll wrth :se 1 : :n.,r drws d : :-.,t 1 : drws, f : Agitato. t hI' ' ac yn n „f f .,f I n CYF. IX. sef - yll wrth wrth y drws, wrth y drws, * Buddugol yn nghystadleuaeth "Undeb Llenyddol Mawddwy." RMf 103. se.,se ac yn