Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

y CERDDOB SOL-FFA. |£'ì>v V %ll 25 Y SER A'R BLODAU. Geiriau gan Hugh Mtfye. doh BÌ_. Andante. mp CANIG. :s Pob :n :d' Pob V:d ser ser :s eD :f :— :t en ' :8| :d' gain : — d1 :s gain • _ :__LÌ yn :s :n' yn :de s :— :n chwardd, Yn n :— :d d' :- :i chwardd, Yn d :- :d JOHN ROBERTS, A.C., Rhymney. :-.s:fe.l ffurfafen :- .d :r .n :-.s:l .1 ffurfafen :-.n :r ,d dlos, dlos, t, rr>f :f Af :t, :s Af :s. n „f: s allan dro d .,r :n s .,d':d' allan dro d „d :d :m' :s :ta :d n,.,r':r_d':t_l weled gardd Y fe.,fe:fe :fe 1 .,1 :1 :r_d weled gardd Y r .,r :r :r :- .s :1 „s s :- - : — nef - oedd yn y :-.r_:f .,f nos, n :- yn y - :n .,n :-.t :t .,t d1 :- - :d'.,d nef Si - oedd yn y :- .S| :S| ,,Si nos, d :- yn y - :d .,d — : — - : — nos, f :- - :— r' :- - :d' nos, t, :- - :1, S| Mae'r :- :f :— :t Mae'r • :s wy - wy - :- .n:f .n bren faith o ;- .d :d.ta, -.ta:l .s bren faith o ;-.d:d.d n .,r :r ben i ben 1,,1,:1, f .,f:f ben i ben fi.,f«:f. :r s : Gan :d ddwyf t, : :1 Gan :fe, ddwyf s, : -.r :n.f - ol fiodau'n - .t|î t|.t| - .s :s .s - ol fiodau'n - . St: S ■I n : — frith, frith, Bfc.t. :rs, A'r :t,n, :Bd A'r :8,d, 1, lloer f, lloer f. :-.d:t,.l, f el bonedd- :-.l,:S|.f, :-.d:d.d fel bonedd- :-.f,:f,.f, s,.,d:n :s ig-es wèn, Ym - n,.,s,:d :ta, d .,n :s :d ig-es wèn, Ym - d, ..diid, :n. -.f :l,.t, ia yn eu -.1, :s,.f, -.d :t,.t, ia yn eu -.f, :s,.s. plith, f. n, d :- plith, d, — îd f.EÌ_. :«,r A'r F.t, :ds A'r oyf. xi.—Rbif 124.