Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CEEDDOR Y TONIC SOL-FFA. 57 SANOTAIDD. Geiriau Cyniraeg gan y Parch. Robert Lewis. DohC. s' :- Sanct - i s : — |n' :- Sanct - d : n Adagio. : f' aidd, : t : r' aidd, : s M. 60. f'.n': n' Sanctaidd, ] :1 r_: d1 Sanctaidd, 1 :1 p Arglwydd Dduw i Sa < | f :— :— n jSanct - p aidd, n'- í r' : í Sanct Sanct d1 aidd, - aidd ba - f' : — : n'- Sanct - aidd, 1 :- : 1 r1 : — : d' Sanct - aidd, r : f : f e oth, Sanct t : r' : s Arglwydd Dduw, r' Sanct n' :r' Sanctaidd, s : s d' :t Sanctaiád, s : s M0ZART. O'r 12fed Gwasanaeth. n' :-.s':d' Sanct - aidd yw n1 Sanct aidd, d' Sa d' aidd, -.s':d' - aidd y w - :_d' ba - Arg-lwydd Dduw Sanct r' : : oth, Sancf d' :— :n'.d' Sa . ba - n : : aidd, n1 : gi :d' r' : : oth, t : : oth, s : : aidd, 1 Sa - ba - d' : d :- .n aidd, Sanct - / Doh G. d'f.,f: n Sauctaidd y w ir.,r: d r's.,s : s Sanctaidd yw îet,.,t,î d f :n Arglwydd r :d s : s Arglwydd t, :d Dduw Sa :s .n "Sa~- :n ,d :- .n,r ba- :s, :f .r / ba :r .ti oth, oth, DohC. d's' : — Sanct ds -~ i n' : — Sanct - f id : n n' aidd, de' aidd, s' :f Sanctaidd, 1 :1 n' : r1 Sanctaidd, r' :r f1 : ji Sanctaidd, s : s r' : d' Sanctaidd, d1 : d cyp. iv.—Rhif. 44.