Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 17 CYMRU GYNT. Doh B£. Andante. Gynt, Si Gynt, t, gynt, S| gynt, ri DohF. :d :n»l clyw - id : si :s,d :d :df clyw - id : rii :d,f. lleis t| lleis Si GWILYM GWENT. - .r : n .f iau udgyrn -.t, : t,.t -.s : s .s iau udgyrn -.S| : S|.S Pl rhydd, rhvdd, d" Gvnt ti Gynt, Si pi : — gynt, d : — s : — gyut, d :- Doh B£ 'Jà : r clyw - id :d*si : si 'Jà : t, clyw - id ^iPIi : S| lleis S| Ueis -.f :s.l • iauudgyrn -.1, :t,.l, -.d :d.d iauudgyrn -.1, :n..f| rhydd Si t| rhydd S| ffDonAÿ.. : rn Yn : rn : rn Yn : rn gd ': f •: -.r :n.f lw arwyr -.r :n.f -.r :pi .f lw arwyr -.r :n.f :-.d Doh B2. dewr n ^-.d n : -,d dewr n : -.d ir ì'r S| gâd, S| S| gâd, S| - : sf f :-.f : f.f Chym - ru megys : í^r mr Pl : Chym mr d : fe :- :fe s : — —. ___ j rhî - an brudd, r : -.r :r ,r ti :- ti d : Chym - rumegys rhi an brudd, -,pi :r .r - ru megys -.d :ti.t, pi "n meg - ys s, :se, t, : rhi an brudd ll ll se, : P1 pi : rhî an brudd 1, 1, Pll : rhî an brudd, : t, Yn :se, : n Yu : n. d : t, wyl . o, li : se, n : pì wyl - o, li :pii .ti yn .se, .n yn •n. :t, wyl - o, il : sei : n wyl - o, 1. :n. : .t. d : yn wyl • : .sei li : : .n n : yn wyl : .n, li : .d :d.d o uwch y .1, :l,.l, .n :n .n o uwch y .1. :1i.1i raed r | n lyd îfrad, li se. ll lyd fl t, frad, n. : n : l, :d : li CYF. V.—Rhif. 51