Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 65 CLYCHAU'R HWYR. Geiriau gan Robyn Ddu Eryri. K Doh A. si'| d :— :r jn :—:—| —:— :t, | d :— :1, | ti Hoffglych - au'r | hwyr, hoff glych - au'r ! hwy J. Peteks, (Alaw ÂfanJ. DohE. sy n di han :si :t, Hoff :si r | r t | t s, : — d :- glych • au'r hwyr, d :-:d, I d. : — Si :— :s, d :-:d :1, :d — :se. se. sy'n Is, — : .r,n|f : — eich miw - - :t. Iti :- Doh A. — :s eich — :si II :s miws - Isi : — :t. ds,:- : sig :si llwyr, 8,r,:— : :f "»t,:- : ig :s. llwyr, ds,:— : •: n | pi hoff glych- au'r hwyr, :fi ni :— :rii | n( :s, |d Am ienc :— :fi | rtj Am ienc - :t, f d Sawl han Cres. -:defe es : l,r : s d1 Sawl — :r n :— :— \ - tyd, :s car - J si :— :si 1 :t, d :- :d í Am — :r. ienc - tyd, 1 d, :- :- / tyd, car dim. f:-:n II, tref, a'r pryd ! cain, Si :—:si | f,:—:li d :— :tai| 1,:— :de — :— r T\ mf — :r Pan car - tref, a'r pryd, cain, I — :— :dei|r(: — :n, f, :— : — tref, i D.S. [ Aildro. 1,:-:-]-:-:t, r :—:-|f :-:f Pan r, :— :si n:—:fe ol - af d:-:d n : — : na ol - af d : — : la. [ Tro cyntaf. |s :-:-|-:-:fe|f :-:f clvwn eichhwyr - ol d :-:-! t,:-:li | t, :-:t, : — : — | r : — : r | r : — : s eichhwyr - ol clywn s, : — ■:— :si I S| :— :si X> Doh C. Andante Patetico. : *t Mae'r m :n .ba I se : sin : tise Mae'r ; s,n d1 :- .d1 | t dydd - iau hyf l.tîd'.r' |n' dydd - iau hyf 1 :- .1 |n - .t j 1 .t ryd hy - - .sej 1 - .r' " ryd - .n Ral. — : si | n eich hwyr — : S, | S — : t, | í. eich hwyr — : B| | S d'.r' | n1 pp ny n ny'n awr, I se awr, ln fe, sain n, sain d, 1_J; Fel d1 llaw r^d1 Fel n1 Fel I r llaw |n' Uaw - .r1 er se n1 er CYF. v.—Khif. 57.