Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CEBirDOR Y TONIC SOL-FFA. ' MURMUR Y LLI. 49 T Geiriau gan y Parch. Eobert Lewis. Doh G. mf Ar Ar — | d :r lan af - — | S, :ti — | n :s lan af• — !d :s, r :d un fel tai :s, f :n uu fel ta( :d :f - :n t, gwel :d aia - :ta ig» S| :1 gwel •'fi - •? ais - :n n :n cha - lon d :d fe :s bron ar r :r s :1 |1 :t cha - lon bron ar d :1 :s. on on :i Ar :s. 1 .s :f .pi | r :n murmur mwyn y lli a f .n:r .d 11, :si li :1, jti :-.d lli a si f. :f. ls, :- n :n H, Ar d, :d r :d un fel tai :si f :n un fel tai :d fe dor dor r :d si - ai 'i s. :si tj :n ai'i - :d, d :r lan af * S, :t| lan :s Ar :d :n Ar :d :s af • :s. :s :n s :f lan af d :d n :1 lau af d :f, on I on !d - |d :- - |U; - j8i :— - |n :— lli; - Idi. :- Waelrent, 1550. :— :f |- :n on :— gwel :d ais 1- :t»i on :— ig» S| :1 gwel :f. I- :s ais 1- :s, :s :f |n :- ar :d lan af • :d on - Id :- :n ar :d lan :1 af - :f. |s :- on - Id :- Cres. :n :n |f :-.f Am - :d ddi ti . fad :d oedd, a'i l d :-.d :s Am - :d ddi S| :s - f ad :d |1 :-.l oedd, a'i Ifi :-.f. s.f:n.r|d :s murmur mwyn y lli, A n.r :d.ti | d :d :s |n.r:n.f A murmur mwyn y :d |d.t,:d.r n.r:n.f|i :1 murmur mwyn y lli, A d.ti:d.r|d :n s :s |n.r:d.ti lli, Amurmurmwyny n :d | d.t,:l|.si ti :- bron, si : — r :— bron, ■i :— d, fS :si :n :d ti :d si . ai'i ■i :ni r :d sî - ai'i «. :1. r :— Cru, n :s bron, s. :— I— :n t, :- |d, : bron, s. :- Id, •Tt. I.—RHIF. VII.