Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CERDDOE Y T08IC SOL-FFA. 49 Y Geiriau gan E. J. Derfel. Doh A£. M. 96. mf Legato. \n : s Ser - en |d :d Ser - en I s : n Ser -, en 14 :d, Ser - en un - ig, Y SEREN UNIG. un un un f, ser - en :t, ser - en : s ser - en s, : s, ser - en Canig. dlos, dlos, dlos, d, dlos, - Id Add - — Mi t, urn bai.se. Add - urn Gan Isalaw. : n .r | d .t, : d .r Addurn wy t i'r dy well 1, : - .se,| i, : - .t, wyt i'r dy - well d :-.t,|í :f Add. - urnwyt i'r 1, : n, | f, : - .r, wyt i'r dy - well nos, se, nos, nos, M, nos, ■jn 1 n :n n : i'r dy . •.se,| se, • well :li nos, se, : i'r dy •t| | t, well nos, t, : i'r dy well nos, ~ 1- : 1 - : |f :-.r Add - urn n :-.d |r :-.t wyt i'r dy - well : |s, :-, Add - urn s : -n | f : -.r Add • urn wyt i'r 1 [s :d.r Addurn d !- :i, i'r f Ipi :-.r nos, S| wyt dy - well nos, wyt Si Add- d,,t, -.r !d well nos, n. -.s, |n ì'r dy - |f« well d |d.ti:li.ti urn wyti'rdywell d|jn, í s, nos, nos, d, Âddurn wyt i'r dy - wellí nos, :f. n, : i'r dy : r d : i'r dy I s, : s, Ser - ea |r, :- well |t, :- well |s, :£, Ser - en s, un - d, :s, .lg' 1 : U : nos, »/Ser - |ri : nos, un - :n( ig, Ser - Ser - lf un, un 1. ser - ig, s^ r I ti : s, en dlos, s, : :f ser - f : en : r dlos, r : m/ |d :n Add - um | 1,jv bai.se, dlos,Addurn |n :r Add- urn H, :n. wyt li wyt wyt f| 11. :t, dy - well |s, :£, dy - well |t, :r i'r dy - well f, |*i :s. d :-|- nos, ni : 1, | si nos, i'r dy - d :f |n nos, i'r dy • d, :-|- fe, well re weU orp. m.—Ehif. 32.