Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y Gymraes. CYF. XII.] GORPHENAF, 1908. ÍRHIF 142. Míss Roberts y Genhades. Dyna fel yr adnabyddid Miss Roberts gan ei lliaws cyfeillion. Yr oedd ei thad yn un o'r dynion mwyaf duwiol- frydig, ac yr oedd i Henry Roberts, Carmel, Arfon, enw mor dda yn ei gymydogaeth fel y codwyd ef yn fiaenor pan tua 21 oed. O ardal Bettws-y-coed yr oedd ei mam, ac yn chwaer i'r pregethwr swynol y Parch. H. RawsonWilliams. Coll- odd Miss Roberts ei thad a'i mam yn gynar iawn, a dygwyd hi i fyny yn nheulu ei hewythr. Yr oedd o ysbryd Uednais a chrefyddol er yn ieuanc, a'i hawydd vn fawr am gysegru ei bywyd i'r Iesu. Aeth allan i'r Maes Cenhadol yn Sylhet, a bu yn llafurio yn ■ddvfal yno am 15 mlynedd. Gwanychodd ei hiechyd, a daeth adref, acar hyn o bryd', y nîae ar ymweliad a'i theulu yn yr America. Gadawyd hi'n amddif.id Bu'n gweithio yno'n ddiwyd I ofal Duw a'i drefn, Ar faes yr India bell, Ond er v collodd riaint, A'i chanwyll yn llewyrchu ' Roed'd nefol Dad wrth gefn ; I lawer tywyll gell; Yn nghanol >iom a hiraeth Daeth yspryd Cnst i symud Hi goíìodd eiriau Duw— Y ddu gaddugol len, " O gad, O gad d'amddifaid, A'r pagan ddaeth i ddeall Mi a'u cadwaf hwyut yn ivw." Fod Duw uwch ser y nen. Hi gofiodd ei < hreawdwr Yn nvddiau ie'nctyd glân, Daeth fflam oddiar yr allor, A'i chalon aeth ar dân ; 'Roedd ysbryd cryf cenhadol Yn llosgi dan ei bron, A gwaith yn disgwyl wrthi 'Rol croesi dros y don. -Carmel. Mae'r galon fu'n pryderu, Yn awr mewn gwir fwynhad, Wrth wel'd eilunod India Yn cwympo wrth ei thraed ; Os rhaid oedd hau mewn dagrau O foreu hyd brydnawn, Caiff fedi mewn gorfoledd Ryw ddydd yn ddedwydd iawn, Ellen Jones,