Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

y cpst Dìiwstoi. Cyfrol III.] TACHWEDD, 1900. [Rhif 35. Y Parch. J. DAV!ES, Cadle, Abertawe. MAE enw y gwr da uchod yn un pur adnabyddus yn Neheu- barth Cymru, a dyddorol iawn yn ddiau gan ddarllenwyr " Y Tyst Dirwestol " íydd cael ychydig o hanes ei fywyd. Brodor o Drelech ydyw Mr. Davies. Disgyna oddiwrth rai o enwogion crefydd yn y gymydogaeth hono. Y mae o du ei fam yn canghenu o'r un ach a'r diweddar Dr. Herber Evans, a Phillipiaid Horeb, Hebron, a Threharris. Enwauei TÌeni ydoedd Samuel a Rachel Davies—dauo ftyddloniaid achös y Gwar-