Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

'Rhif XXVIII.] [CHWEFROR i, 1883. DALEN GENHADÖL CHWARTEROL Y GYMDEITHAS EB LLEDAENU YB EFENGYL. JAPAN. EILUN (dAIBUTSZ) ÝN RUDÁNG, TÔKlÔ. ".]'"' liuníLUN ^S'1 uc.nod.° eilun a addolir fel duw gan y Japaneaid. Galwant eu 600 ml yn^uddllistiaid> ac y maent yn ganlynwyr Buddha, yr hwn oedd yn byw yno>h 1 í cyn genedigaeth ein Hiachawdwr. Mae pobl Japan yn bur ofalus eiddiad T^ ^6 mewn cymdeithas, ac yn bur falch o'u teyrnas henafol a'u gwar- Jamn -fp d yn ^da gennycli glywed rhywbeth ynghylch gwaith Cenhadol yn Cenh d ganfyddwya J wlad yn 1542 gan wr o Portugal, ac yn 1549 aeth Efe ^ l ^ sauc*aidd ac ymroddgar o'r enw Prancisco Xavier yno i bregethu yr t*m?ffl T yn yrtod y tair ^lynedd y bu'n preswylio yno dychwelwyd lliaws i'r ífydd gdnaao eí ai gymdeithion. Gwedi ei gamolaeth aeth amrgw Genhadon Pabyddol i apan, a dywedir iddynt lwyddo gymmaint fel ag yr gmwrthododd miliwn o'r apaneaid â'u heilunod ac y credasant yng Nghrist. Parhaodd y llwyddiant yma C h aS mlynedd a deugain. Yn anífodus nid yw yn ymddangos ddarfod i'r ^ennadon gynnysgaeddu y Japaneaid â'r Ysgrythyrau Sanctaidd yn eu hiaith eu nun, ac yr oedd y gwahanol Gymdeithasau Crefyddol yn eiddigus o'r naill y llall, a rnai o honynt yn hynod annoeth. O'r diwedd cyfododd erledigaeth, yr hon a aeth pn lWy ^anDaid fíwyddyn ar ol blwyddyn, hyd nes y collodd yn agos gant o ^renhadon ac oddeutu hanner miliwn o droedigion eu bywydau. Byth wedi hynuy