Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

DAN OLYGIAETH T .J. M, ctth-w-ysiädd. TüDAL .. 73 76 .. 79 Yr Adeiladaeth Foesol, gan y Parch. B. Carolan Davies, Ty'Dygwndwn Barddoniaeth a Ohwrw, gan y Parcb. T. Davies, Trelyn......... Pregethwyr a Glywais—Parch. D. Jones, Gwynfau ............ John Penry, y Merthyr Cymreig—Penod I., gan ỳ Parch. J. Bowen-Jones, B.A., Aberbonddu ....................... 0 Fan i Fan, gan Vacuus Viator ..................... Athroniaeth Pethau üyffredin—Rhif XL V—Mudiad Adar, gan y Parch. J. Bowen-Jones, B.A., Aberhouddu ... ... ............ Cofnodion Misol— Caethion Oyraru ..................... Gwastraff Gweithwyr...... Coelgrefydd Noeth ......... Troi o'r Eglwys ......... Papyr Newyddion............ Dysgu Ymladd... ...... Dysgu Rhyfela ............ Pabyddiaeth Rhufain......... '• Enw sydd yn llawn o Swyn "...... Nodiadau Llenyddol ...... Ohwedl âg Addysg—Y Melinydd a'r Camel, gan Bedo .. Trwŷddo Ef y gwnaethpwyd pob peth, gan Mab y Fron Oongl yr Adroddwr— Y Cawr a'r Bugail, gan Gwilym Wyn, CẃmllynfeH......... ... 96 Y Golofn Farddonol...................... 98 Y Wers Sabbathol, gan y Parch. J. C. Owen, Melincrythan ......... 99 Manion ............... .. ..... ... ... 95,97 82 84 86 89 89 89 90 90 90 91 91 92 93 94 PRIS DWY GEINIOG. ÍOHBPH 'WILUAM8, ARGHAFíTDn, f.WVl)I)PA B " TY8T," MBRTHTB TYDPIL.