Symud i'r prif gynnwys

CENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y Parehfl. J. TffOflP a J. JOPS, JHBrtfiyr. jl Y Parch. D. Eurof Walters, M.A., B.D., Dirprwywr y Feibl Gymdeithas (gyda Darlun) . . Cenadwri yr Ysbryd at yr Eglwysi, gan y Parch. W. Davies Llandeilo . . . . .. . . Bendith yr Emyn Morgan Morgans (gyda Darlmi), gan y Parch. J. D. Jones Abereanaid . . .. .. .. Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas :— Etholiad yn Ionawr—Mynegiad y Prifweinidog Areithwyr y Ddwy Ochr—Y Brwydrâu Taironglog Pwysigrwydd y Frwydr i'r Ymneillduwyr .. Tôn—Noddfa, gan Hugh Joncs, Caernarfon Nodiadau Llenyddol Congl yr Adroddwr— Y CadwMi Gei (1 Blant Bach) .. Ystorrn, gan Ebeu Fardd .. Y Golofn Farddonol— Coffadwriaeth am y diweddar Mr. William Barclay, Abernant, Aberdar, gau Hen Gydnabpd—I Fy Mab Bodfan, gau Ioan Anwyl, Pontypridd Y Wers Sabbathol, gan y Parch. E. Walter Thomas, Ton- ypandy.. .. .. .. v 12 19 26 27 28 29 30 31 32 Joseph Wn,i<iAMS and Sons, Swyddpa'r " Tyst," Mbrthyr Tydfii,.