Symud i'r prif gynnwys

'ëà Ì Paicbn. J. TPPIPS a J. JOJÍES, IHeriÊgr. \3E5 y'ACS?ŴSK»!KÄ i ! Rhif 354 MEHEFIN, 1910. Cyf. XXX. «g/ GENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y CTNWYSIÄD Y Ddiweddar Mrs. Emma Williams, Merthyr (gyda Darlun), gan J. T. Dyfodiad y Wenol, gan y Parch. T. Esger James, Capel Mair, Aberteifi .. .. .. 'fn Pwysigrwydd Cymeriad Da, gan G. E. Williams, Llanelli Dyledswyddau Diacon, gan D. P. Davies, Hirwaun . . Ffenestri Agored. gan y Parch. Joseph Evans, Tycroes . . Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas :— Marwolaeth y Brenin—Marwolaeth y Tywysog- Bregethwr Dr. Maclaren, Manchester. . Cyfarfodydd Mai Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru Cynyg y Parch. R. J. Campbell Ton—Mae genyf Lais i Ganu, gan John Morgan, Gorseinon Congl yr Adroddwr— Owain Wyn, gan Ceiriog Nodiadau Llenyddol Y Golofn Farddonol- - Gwanwyn, gan O. Dring Rhagot, ydaren Y Wers Sabbathol, gan y Parch. P. E. Price, Glandwr, Penfro. Dyfnlyn Jeffreys, Pontypridd— Ddyn Ieuanc, gan Dewi, Pen- 169 3/4 180 183 189 I90 191 192 -194 195 195 àsgp Joseph Wn,i,iAMS and Sons, Swyddfa'e *'Tyst," Merthyr Tydfii,..