Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Gyf X. AWST. 189 A. Rhif 116. Y LLYTHYR AT YR EPHESIAID. Gan y äiweddar Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefecca. RHiF C X 11. "Na ddeued un yniadrodd llygredig allan o'ch genau chwi, ond y cyfryw un a fo da i adeiladu yn fuddiol, fel y ]»aro ras i'r gwrandawyr. "Ac na thristewch L'hi Ysbryd Duw, trwy yr hwn y'ch seliwyd hyd ddydd prynedigaeth."- EJ'H. iv. '29, 30. Y MA.E y gair " ac " rhwng y ddwy adnod hon, yn dangos fod rhyw mae y cysylltiad yn profì hefyd y gall duwiolion fod yn euog o hyn ■—sef, yn euog o bechod ag sydd yn peri tristwch neillduol i'r Ysbryd. Fe orchymynir, " Na cldeued un ymadrodd llygredig allan o'ch genau chwi," i ddynion ag y dywedir eu bod wedi eu selio â'r Ysbryd hyd ddydd prynedigaeth. Yr oedd eu bod wedi eu selio â'r Ysbryd hyd ddydd pryncdigaeth yn cynwys nid yn unig eu bod wedi eu hargyhoeddi, ond hefyd eu dychwelyd ganddo: ac nid yn unig eu dychwelyd o ran calon, ond hefyd fod goruchwyl- iaethau sancteiddiol yr Ysbryd ar eu hymddygiad yn profi yn eglur eu bod wedi cu dychwelyd. Ac yn profi nidyn unig wirion- edd yr hyn a gymerodd le arnynt, ond hefyd eu bod yn cael eu cymhwyso a'u haddfedu ar gyfer y dydd y byddai y ẁaredigaeth oddiwrth y byd, y cnawd, a'r diafol, a'r bedd, a ddechreuodd ar y diwrnod y credasant yn Nghrisfc, wedi ci chwbl orphen. Feseliodd Duw Dad yr Arglwydd Iesu â'r Ysbryd Glân fel prawf o'r hyn ydoedd, ac fel cymhwysder arno i'r gwaith oedd ganddo i'w orphen. Ac fe'i seliodd fel Cyfryngwr hyd ddydd ei adgyfodiad ef, fel y