Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

UHIF. 40.] [CYF. 4. EBRILL, 18G0. CTyntoi.ístatr. * DüWISYDDIAETH— Santeiddiad yr Eglwys.......................... Byworaffiaeth— Miss Mary Powell, Llanelli.................... Tkvsokka yk Ysgol Sabbothol— Y prif ddiffygîon gyda golwg ar yríYsgol Snbbothol yn Nghymru......*............ Ysgol Sabbotho'l Bethel", Wyddgrug........ Gkmaü r Doethion— Ysbryd uchelgeisiol.............................. Àmcan i fvwyd.................................... Eglwys Ŵladol yn annghyson â'r Testa- râent Newydd................................ Conol r Plast— Anerchiad Tomos aty plant................... Erfyniad............................................ Awgrymiadau angenrheidiol i'r rhai a ew- yllysiant fod yn gyfoethog............... GoiIEBIAETHAU— Cymdeithas y Dadpysylltiad.................. Esgeulusdra Crefyddwyr........................ Llyfr Hyranau.................................... Cŷfrifon yr eglwys............................... Y Gkxa»aeth— Dychweliad Babbi luddewaidd a'i deulu... 89 gr fito ai êjjnoríItuJBO Y Gynadledd Genadol..................., Barddoxiaeth— Adgofion fy mordaith........................... 91 Marwídaeth un o'r tfyddloniaid............... 92 Englynion i'r BibL............................... 93 Fflaugell i gysgwr mewn addoliad........... 23 CoFNODION EnWADOL— Cyfarf >d Diwygiadol.............................93 Adulam, Merthyr................................. 94 Cyfarfod Chwarterol Sir Gaerfyrddin....... 94 Brynmenyn.......................................... 94 Pisgah, Llaudysilio............................... 94 Cronicl y Mis— Y Diwygiad Seneddol, &c...................... 95 Basged y Briwfwyd— Boneddiges fTraeth................................ 96 Yr Hungarian...................................•• 96 Dinas-fraint Llundain........................... 96 Y fasnach mewn papyr.......................... 96 Cyfraith cabldraeth.............................. 96 Cymdeithas adeìladu............................. 96 Nodwyddau yn nghorfFmenyw............... 96 Llythŷr Nodau.................................... 96 Dr". AÌliott.......................................... »f Offrvmau Sacramentaidd....................... w UOtt ©^rantts. LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R JOMB. PEI& TAIR CEINIOO.