Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

EHIF. 64.] [CYF. 6. I ^nmìtmwtt EBRILL, 1862. ergntopstaö. TllAETUODAC :- Bod heb Grist................................ 73 Hunanymwadiad........................... 7G Cristiana ddall............................... 79 Yr Athrofa gynygiedig................... 79 Y cadben Rowland Evans................ 81 IlynaíJaethau................................. 82 Yr angenrheidrwydd am flydd......... 84 Annghydfmrnaeth yn Mhrydain....... 86 " Sẃu Addoli ".............................. 88 Y ddadl ar Etholedigaeíh............... 89 TltYSOHFA YB. YSGOL SaíìIÎOTHOL :— Angenrheidion DeoDglaeth............... 91 Taíth Tomos i Lundain.................. 92 CoFSODIOSf Enwabol :— Athrofa'r Bala............................... 93 Giynarthen...............„................... 94 Gweithredoedd capeli....................,. 95 Brynmenyn........,......................... 95 Cyíarfod ehwarterol Mynwy............ 96 Ckoxicl y Mis.-— Y Genadaeth................................. 96 Coffadwriaeth Daucan'mlwyddol ..... 96 Achosion y Cyfaudîr.......,".............. 96 Y Senedd..................................... 96 Y rhyi'el Americanaidd.................... 96 gr ŵ aí ênnortlutîîTö LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CIIYHOEDDEDIG GAN C R. JONES. ffltis Caír ©ei*íog.