Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 11 Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EYANS^ CYNWYSIAD Cyf. I.— Sadwrn, Rhagfyr 25,18S0. öwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 142 Yr Ystori Fuddugol— "Bryngwyn," neu Cydymdeiinlad yn cael ei wobrwyo, gan Mr. W, G. Williains (Glyn- fab) Ynysddu......................................................... 144 "Enid Evans"—Ystori Nadolig gan Gwladgarwr...... 147 YR Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu,— Ein Bwrdd Cerddorol..................... ........................ 149 Marwolaeth Mr. Rees Lewis, Merthyr..................... 149 Carol Nadolig—Gapwyd i chwi heddyw Geidwad, gan Mr. W. E. Edwards (Gwilyw Lon), Penclawdd ...... 150 Pwy ydyw?—Ystori Fach Nadolig, gan J.R.A............... 151 YDdau Gadno......................................................... 152 CONGL YR ADRODDWR— Y Plentyn o dre, gan Seth P. Jone«, Three Crosses... 152 Cystadleuaeth Rhif. S.................................................. 152 Difyrwch yr Aelwyd................................................... 153 Canmlwyddiant yr Ysgol Sul....................................... 153 Ctfrinach y Beirdd— Lloffyn gan B.B.D.—Cadifor, Pabellwyson, o chiniaw Maesyddog....................... .................................. 153 Gwobrau Cyfaill yr AelwydW................................. *53 At ein Gohebwyr......................................................... 154 Y FLWYDDYN NEWYDD. Cynygia Cyfaill yr Aelwyd am Ionawr laf, gyfleusdra neillduol i ddarllenwyr Cymru ymuno à'r Teulu Cymreig ar ein llaelwyd helaeth, trwy ddod yn dderbynwyr Cyfaill yr Aklwyd. Gellir ei gael yn wythnosol gan bob llyfrwerthwr. Os bydd rhyw- rai yn dewis cael ol-rifynau, maent oll i'w cael ond danfon archeb am danynt i'r swyddfa. Byddwn yn ddiolchgar i'n derbynwyr am alw sylw eu cyfeilhon at ein cyhoeddiad. Po luosocaf fyddo ein Teulu, a pho helaethaf fyddo em Haelwyd, goreu oll y gallwn ninau ddangos ein bod yn haeddìi yr enw,— CYFAILL YR AELWYD. Cynwysa Rhif. I2fed, Ionawr laf, 1881:— Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd. Er mantais i dderbynwyr newyddion, cyhoèddir Crynodeb byr o'r penodau blaenorol. Morfydd Pryse, Ystori ETewydd. can Arthur Wyn, Liverpool, Awdwr "Gwladys Wilíiams," &c. Gwraig John. a'i Haraetu Hwyrol, gan Wat- cyn Wyn, Cross Inn. Adgof yr Aelwyd. gan y Parch. Howell Elvet Lewis, Buckley, Plint. Cerddoriaeth fel Meddyginiaeth, gan Mr. Seth P. Jones, Three Crosses, awdwr " 'Rwyf yn cofio'r lloer." Ystori Galan. Cyfieithiad o'r Seisnig. Hfn y Gweithiwr, gan R. INIôn Wüliams, Caer- narfon. Encore, gan Teganwy, Dowlais. Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu, Llanelli Calenig Hen Ffasiwn. Cyfrinach y Beirdd—Dydd Calan gyda Glan Cunllo, gan Rhywun o Rywle. Y Nodiadur—Y Gaseg F'edi, gan Qrator. Llen y Werin—Pont y Gwr Drwg, gan y Golygydd. Hen Wyliau Rhagfyr, gan A. Rhys Thomas, Lerpwl. DlFYRWCH YR AELWYD a'Ì GwOBRATJ NeILLDUOL. Oddeutu'r Aelwyd, Congl y Plant, Difyrion, GwrOBRAU, &C " Y Darn hynaf o Farddoniaeth yn y Byd," gan y Parch. J. E. Davie5, M.A., LlaneUi. Englynion gan Brynfab (Trefíorest), Carnelian (Pontyprida), Ogwenydd (Bangor), Robt. E. Jones (Llanberis), Cadifor (Cwmbwrla), Caeronwy (Mum- bles), a darnau ereill gan OHEBWYR O BOB PARTH 0 GYMRU, 011 yn gwneyd i fjTiy y Geiniogwerth oreu yn Nghymru Ceir hefyd yn ystod y flwyJdyn :— Yr Iaith Gymreig, gan Dewi Wyn o Essyllt. Ofergoeliaeth, gan Arthur Wyn, LerpwL Y Fynedfa Ogledd-Dwyreiniol, &c. (The North- East Passage), gan Brythonfryn, Aberdar. Llawlyfr i Lysieuaeth, gan A. Rhys Thomas, LerpwL Plant Helen, gan eu Hysglj'faeth Diweddaf. Ymfudiaeth, gan Cymro Gwyllt. Y Glowyr a'u Cysylltiadau, gan Honddu. Athrylith, gan Rhys T. Williams, Ysgrifeiiydd yr Eisteddfod Genecìlaethol. Chwedlau ac Ystoriau am Gymru, gan Catwg, Mér- thyr. Oriau Hamddenol gydar Ieuenctyd, gan Tomos y Gwas. Aelwyd DdedAYydd a'r modd i'w sicrhau, gan Miss Anne Parry (Brythonferch). Ymgom gyda'm Dosbarth, gan Athraw Profiadol. Llawlyfri Ddaiareg, gan Â. Rhys Thomas. Erthyglau ar Fasnach a Gweithfeydd Cymru, gan ysgrífenwyr galluog a phrofiadol. Llen y Werin, Chwecìloniaeth ein Cenedl, gan ofieb- wyr ( bob rhan o'r wlad. Prif Li'Feloedd y Byd.