Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Rtlif. «0. WÿihwM nt Wasmtaeth (ùirm <&mMt\w\ y m\ü\\. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cy/f L—Sadwrn, Ebrili 30, lSSl. Y Tymhorau, gan Gwelltyn Gwynfa, Talysarn............... Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd......."....................... Arwriaeth Masnach, gan Teganwy............................... Nihilistiaid, Socialistiaid, Communistiaid— eu Hach- wynion a'u Hamcanion, gan B. G. E........................ Hywel Morys, gan A. Rhys Thomas ........................... Colofu yr Ymchwilgar, gan Alltud Gwent.................... Thonias Carlyle, ei fvwvd a'i weithiau, gan Watcvn Wyn........................................................................ Plant Helen, gan eu Hysglyfaeth Diweddaf ............... Yr Adran Gerddorol, gan Alaw Ddu,— Ein Bwrdd Cerddorol .............................................. Cystadleuaeth y Rhangan...................................... Colofn Hoíi ac Ateb................................................ Llen y Werin. gm Hwsmon.......................................... Cystadleuaeth Rhif. 53............................................... Difyrwch yr Aelwyd............................................... Gwobrau Cyfaill" yr Aelwyd............................... At ein Darllenwyr.................................................... Y Teulu ar vr Aèhwd.......................................... 3üS 303 305 30(1 39S S99 400 401 402 402 103 404 401 405 40»; 400 4<>* Y TYMORAU. FcYFLWYNEDIG I ALAW LLYFN'WY]. GAX GwELLTYN GWYNFA, HyFRTDLE. TaLYSARN*. MAE'R gaunf yn cwrdd, wrth fyned i ffwrdd, Y Gwanwjn ar ael y bryn, Ar ol ysgwyd llaw heb ddigter na braw, Ymanerch a wnant fel hyn :— " Ai swn d'anadliad di A ddeffru'r meillion màn, Sy'a cysgu'n drwm ar lawr y cwm, Dan glôg r> eira mân ? Clyw adsain erch fy nghorwynt crjf Yn rhuo draw; Y meusydd sydd yn welw a phrudd Dan ol fy ìlaw ; Mae'r gloew ljn dan gloion ia, A'r ffrydiau màn, A'r ffynon gain a'r pistyll main Heb furmur cân. Pan gwyd yr Huan fry i'r nen, Fe dawdd yr ell, a dyna r«n ; Ffarwel, ffarwel, A chwardda anian am dy b«n, Ffarwel, ffarwel. Y glaswellt flaendardda yn fil ao yn fyrdd, A'r adar a hynciant arlwyni tew gwyrdd; Addurno'r dyffrjnoedd â blodau a gaf, A siriol wrtsawu y tag dymor kaf. Y teg dymhor haf, A airiol wresawu y teg dymor haf. GWLADYS RUFFYDD: ystori tjanesyddol am sefydliad cyntaf cristionogaeth yn mhrydain. Gan y Golygydd. Penod XXI. — Cyfryxcwraig FWYN. Aül>- •yC^AFODD Gwladys am eny1 wedi ei phar- Y^) lysu gan edmygedd a dychryn. Gwelai y z~<^ milwyr o'r ddau tu yn dal eu hanadl yn eu dyddordeb yn uwylied symudiadau y ddau arwr. Gorlethid ei hysbryd hithau gan deimlad cy- ffelyb. Yr oedd yn yr olygfa hon swyn yn mron anwrthwynebol iddi hi. oedd wedi cynefino cy- maint bellach ag arddangosiadau milwrol, ac o'r braidd y gallodd feddianu ei hunan ddigon i gyfryngu rhyngddynt. Ond yr oedd yn amlwg, os oedd i gyfryngu p gwbl, y rhaid iddi wneyd hyuy yn fuan. Yr oedd yr arwyddion yn dangos tnhwnt i amheu- aeth fod y gwrthdarawiad ar gymeryd lle. Yr oedd pob un o'r y ddau ddewrddyn wedi sefj 11 am enyd fel pe i fesur nerth a gallu ni wrtli- wynebydd. a phob un wedi goríod cydnabod yn eigalon fod yma wrthwynebydd teilwng iddo.' Nis gwyddom a oedd rhagor na hyn ; a oedd y reddf naturiol hono sydd weithiau yn sibrwd wrth galon dyn ei fod yn mhresenoldeb un nas gall ci enaid gyd ddwyn ag ef ; a oedd y reddf hono, meddwn, yn mynegu i galon y naill neu y llall fod yn ei wrthwyncbydd rywbeth mwy na geìyn cenedlaethol, rhywbeth mwy na chystadl- ydd mewn arfau, j rhywbeth liwuw sydd yn cyffroi dyfnderoedd isaf teimladau chwerw y galon—cydgarwr, cystadlydd am wenau a serch- iadau yr un fun. Nis gwyddom a allai hyn fod ai peidio, Dichon y gallai. Ond os ocdd. nid oedd ond megys ymrìtbio ; amheuaeth ddirgel oedd nad oedd wedi cael mautais hyd yn liyn i ymsyl- weddoli. Safai y ddau gan edrych yn myw llygaid eu gilydd. Pndens ar ci amddiffyniad yn gwylied pob symudiad ac ystum o eid(ío ei wrthwyneb- ydd gyda gochelgarwch hunan-feddianol oedd