Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

RBif. 45. gairp Wytìmml ẅ Wmmúìt (òtìm gwmMtml # Wtnln. Dan Olygiaeth BERIAH GWYNFE EVANS. CYNWYSIAD Cyf. I.—Sadwrn, Awst 20, 1881. Gwladys Ruffydd, gan y Golygydd.............................. 617 Yr Eisteddfod Genedlaethol, 1881, gan y Golygydd...... 620 Colofn yr Ymchwilgar, gan Alltud Gwent..................... 621 Y Bladur, gan Glan Gwenlais, Brynaman..................... 621 Y Cyfarfod Adi.oniadol,— Darllen yr Ewyllys, gan J.R.D., Cwrabwrla............... 622 Elinor Harri.s.—Ystori Garu, gan Alltud Gwent............ 623 Arholiad Ysgrythyrol Undeb Ysgolion Sabbothol Cymreig Liverpool a'r cyfnniau.............................. 625 Plant Helen, ganeu Hysglyfaeth Diweddaf.................. 626 CONGL YR ADRODDWR.— Erfyniad tcwraig y morwr ar y storm, gan y Parcù. T. Blacfcweil (AÍun), Wyddgrug................................. 62S Ty Myglyd a Gwraig Rinclyd, gan Cadil'or............... 628 Cyfrinach y Beirdd, gan R. W. Evans (Caradog Eryri) 626 Anerchiad parhaol i blant yr Aelwyd, gan Geneth Meilwcü................................................................ 629 Cystadleuaeth Rhif. 38............................................... 629 Difyrwch yr Aelwyd.................................................. 630 Gwobrau Cyfaill yr Aelwyd............................... 630 At ein Darllenwyr...................................................... 630 Y Teulu ar yr Aelwyd.............................................. 630 AT BAWB ! Yr ydym wedi derbyn lluaws o lythyrau oddiwrth ein Dosbarthwyr a'n Derbynwyr, yn cymeradwyo dwyn Cyfaill yr Aelwyd allan yn fisol yn lle yn wythnosol. Yn unol â'r cais hwn, yr ydym wedi penderfynu helaethu y Cyfaill, a'i ddwyn allan fel Misolyn, Pris Tair Ceiniog. Yr ydym yn brysur wueyd trefniadau i gael am- ryw Adranau Newyddion ddyddordeb neillduol yn y gyfres newydd . Bydd y rhai hyn dan ofal rhai o Feirdd, Llenorion, a Gwyddonwyr enwocaf Cymru. Ymddengys pob manylion yn fuan. Dechreuir y Gyfres newydd HYDREF laf, 1881, ac hyd hyny parheir y gyfres wythnosol bresenol. Y CYBYDD. Gan Glan Gwenlais, Brynaman. Syr a baich o drysorau byd,—ei aur Yw ei dduw a'i Trçpnfyd ; Ae yn ei wanc hwn o hyd, Dyra fwy drwy ei fywyd. GWLADYS RÜFFYDD: YSTORI HANESYDDOL AM SEFYDLIAD CYNTAF CRISTIONOGAETH YN MHRYDAIN. GrAN Y GOLYGYDD. Penod XLIL— Bygythiad. ID ychydig oedd pryder Aregwedd, Cyllin, a'u gwyr wrth glywed swn y rhedeg atynt. Ond ni bu eu pryder o hir barhad. Yn fuan gwelid rhyw gorph yn frlaehio rhwng y coed, a'r fynud nesaf llamoäd i'w plith. Ond nid oedd eisieu iddynt ei ofni. Nid oedd wedi'r cwbl ond un dyn. ': Idris !" Seiniwyd ei enw yn llaweu ac yrnholgar gart Aregwedd a Cyllin yr un pryd. Moesgrymodd yntau i'r frenines, ac yna safodd yn barod i ateb ei holiadau. "Pa beth sydd yn bod ì A oes gelyn gerllaw V " Ni raid i'r frenines ofni. Nid oes ond ein. hunain o fewn cylch cyrhaedd clust na llygad lle." " Pa beth ynte yw'r brys hyn, a pha le yr wyt wedi bod ?" " Pan welais eich arwydd atebol yn profi eich bod wedi deall fy arwydd inau, brysiais ymaith er gweled a oedd rhywrai wedi bod yn tramwy yn rhywle gerllaw yma heddyw. Tybiais y buasai yn dda genych gael pob hysbysrwydd oedd yn bosibl." "Ẅeir " Yr oeddwn yn gweled os aroswn yma hyd nes y cyrhaeddasech chwi y fan hon, y buasai amser gwerthfawr yn cael ei golli, gau fod y cysgodion eisoes yn hir, a bod awr machlud haul gerllaw." " Da y gwnaethost. Ond pa beth a ddargan- fyddaistr "Cefais allan fod dynion wedi tramwy heb fod yn mhell oddiyma, heddyw." " Ha! Ac a ydynt wedi gwersyllu yn eia cymydogaeth ?" " Nis gallaf ateb yn benderfynol; can gynted ag y cefais ol eu traed ar y gwelltglas, ac y deallais yn mha gyfeiriad yr oeddent wedi teithio, deuthym a'r wybodaeth i chwi."