Symud i'r prif gynnwys

Wtysmh tj $f Imí. "PWY WYR NAD YW DENG MIL O ENEIDIAU ANFARWOL YN TROI AR ADDYSGIAD plentyn."—Esgob Beveridge. iíhif. XCV.] TACHWEDD, 1869. [Cyf. VIII. AELODAU SENEDDOL CYHRU. IV.—HENIiY HDSSEY V1VIAN. 3NRY Hussey Vivian ydyw mab henaf y diweddar Jühn Henry Vivian, yr hwn a fu am flynyddau yn aelod seneddol dros Abertawe, a Sarah, merch henaf y diweddar Arthur Jones, Ysw., o'r Priory, Reigate. Ganwyd ef yn Abertawe yn y flwyddyn 1821, felly y mae yn awr yn 48ain oed. Pan yn 12 oed, anfonwyd ef i ysgol enwog Eton, a bu yno bedair blynedd, lle y gweithiodd ei hun i fyny i'r dosbarth uchaf. Wedi hyny bu flwyddyn a hanner yn Germany, yn dwyn ei efrydiaeth ymlaen, ac yn dysgu iaith yr Ellmyn, a hanner blwyddyn yn Ffrainc, yn peiffeithio ei hun i siarad y Ffrancaeg. Wedi dychwelyd oddiar y Oyfandir, urddaelododd (matriculate) yn Trinity Öollege, Gambridge, lle yr arosodd am ddwy flynedd j ac wedi myned trwy ei arhoüad cyntaf yn y brif-