RHIF. CLXXX.] RHAGFYR, 1876. [Cyp. XV. AELODAU SENEDDOL CYMRU. XII.—Watein WilLiams. 7AE yr uchod yn ddarlun o Watkin Williams, Ysw., Bargyfreithiwr, Cynghorwr y Frenines, ac Aelod Seneddol dros Fwrdeisdrefi Dinbych. Mab ydyw y cyfreithiwr a'r gwladwr talentog hwn i'r Parch. Peter Williauis, Rector Llansannan, yn Sir Ddin- bych. Ganwyd et* yn Llangar, gerDaw Corwen, yn Sir Feirionydd. Derbyniodd ei addysg foreuol yn Ysgol Rammadegol Rhuthyn. Wedi colli yn fore nodded ei ri'eni, dygwyd ef i fyny gan fodryb iddo, yr hon oedd yn byw yn Merllyn, gerllaw flhuthyn. Gwelid yn y bachgen arwyddion o dalentau neillduol, a phen- derfynwyd ei godi i fyny yn yr alwedigaeth feddygol. Gyda'r