Symud i'r prif gynnwys

Rhif. LXVIII.] AWST, 1867. [Cyf. VI. A WNA IESU GRIST FY NERBYN? tR oedd gan athrawes unwaith ddosbarth o ferched ieuainc yn yr Ysgol Sabbothol. Dynes dduwiol ac ymroddgar iawn oedd ! yr athrawes; nid oedd un llafur yn ormod ganddi er dwyn y j genethod oedd dan ei gofal i adnabod Iesu Grist; ac yr oedd yr j holl ddosbarth yn ei charu hithau fel pe buasai fam idäynt. Un diwrnod aeth un o'r rnerched bach ati i'w thŷ; yr oedd