Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

jftgsbpiaáatt am ^gftau • '■MÊàWfr ÌÜflL P, 1 »:p¥^ "■ ■* j ' JP0ìÈ£Êm} "V. IffiÌ m&'* • i ,$ fél : ■ ■/ --.^HSi L* *£'.-. i 7j|H , •" -' m&M- wì jSS i • ■ •*> /ná # ■'HÉ**::**!?»! ... v, * < i' , , /;. :-. * . ■"' ,■* ■■*' H>lk*>v49uw ?■' 11 1' • Aìh ^ >â ■;;■•.. .,"■.,,... ■■ ■ ,;-..' "'' ^ *- :■■; ■ ■ ■ !. ^ v-?wìt" ŵ~-f-~. • ; * V-v:-';''" ■' ,.«-v ■*■'■ :>' '■ ; , .. K^^*XT«^^^ 1 -?...-*-- ■■•■'• !; -: ■-' ' . j! Castell Powys. (0 Cymru Islwyn. Cymhu. Yr ail gyfrol o gyfres BlodauW Grug. Hughes a'i fab, Gwrecsam, pris s-wllt. O'r diwedd y mae y gyfrol fechan dlos hon yn j farchnad. Cynhwysa dros gant o ganeuon byrion Islwyn, pob un yn darlunio rhyw fangre dlos, hoff, neu hanesiol yng Nghymru. Addurnir y gyfrol â deugain o ddarluniau bychain tlysion. Ni raid i Islwyn wrth ganmoliaeth nac adolygiad; ond gadawer i mi alw sylw athrawon a rhieni at y casgliad hylaw hwn o ddaiiuniadau Islwyn o Gymru. Nis gwn am ddim gwell i'w roddi yn llaw bachgen neu eneth er mwyn çodi Cymru yn eu meddyliau. Mae'n gydymaith difyr ar hirddydd haf, ac yn llawn o fyfyrdod at hirnos gauaf.