Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Golygwyr : Mr. B. Jenkins, BEus. Bac, a Mr. D. Emlyn Evans. WAR MARCH OF PRIESTS-Meẅtaohn. (Oomplete edition, 8 pages.) od. post free. C. CARY, 87, Oxford Sí., London, W. Troseddiad Deddf Hawlpraint (Infringement of Cojiyright.) DYMUNIB galw sylw Pwyllgorau Cymanfaoedd. Canu, Cyngherdddau, &c, at y Ddeddf uchod, yr hon sydd yn ei gwneyd yn droseddiad o'r gyfraith i unrhyw un argraffu, neu geisio eraill i argraíì'u darnau hawlfreintiol, pa un ai er eu defnyddio yn gyhoeddus neu yn breifat. Y mae yr un mor annghyfreithlawn eopi'o darnau gyda Cyclostylc, ueu mewn unrhyw ffordd arall. Y weithre'd o amlhau yw y trosedd, ac nid yw o un gwahaniaeth yn ngolwg y gyfraith pa un a werthir neu a roddir y copiau yn rhad . C/oth,2/6. Staff Notation. Paper, 7/6. Twelve Popular Welsh National SONGS: (Exglish & Welsh Words.) Arranged for One or Four Voices, with Pianoforte A ccompaniineitts, By JOHN OWEN (Owain Alaw.) CONTENTS. 0 let the kind Minstrel — I wisgo aur goron. Rising- of the Larlc—Codiod yr 'Hedydd. March of the Men of Harlech— Imdaith Guŷr Har- leeh. Megran's Daug-hter—Merch Megan. Lays of my land Alawonfy Ngwlad. The Bells of Aberdovey— Clychau Aberdyfi. The Ancient Melody—Ÿr Hen Erddygan. The Merry Wife at Home—Hafod y Wraig lawen. The Harper's Dream Caingc y Delyn. Dawn through the Window—Dydd trwy y Ffenestr, The Ash Grove - Llwyn Onn. Welcorne the Bee—Croesaw y Wenynen. HUGHES and SON, WREXHAM. HEW HIRE S7STEM--FE0I 10/- MTELY! Special Discount to Cash Buyers. PIAHOS, HÄRMONIUMS. LARGEST STOCK in WALES. Catalogues free on application— Thompson & Shackell ( L I M I T E D , ) QUEEN'8 MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF. Mso at SWANSEA, NEWFORT, PONTYPRIDD, MERTHYR, áuc. _ W.B.—Pipe Organ for Sale, only £60.___________________ HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WREXHAM.