Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

gSEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH FÜDDIOL i'R CYMRY.! YN CYNNWYS %j£ÊÊ, ■'..',. ■ e^p PIGION DETHOLEDIG O GÝLOHLYFRAU PRESENOL CYMRU, WÈ YN NGHYD A ifállll äâä Chasgliad helaeth o newyddion diwëddaraf Prydain ac Ainerica, Eglwysig a §íf|§l äfa ■ wjÊÊ Gwladol, Priodasau, Marwolaethau, Dygwyddiadäu, &c., &c;. 5^8 ié*sé |lp' mm JDmn Olygiad ■ WJOLILIAM K.OWIiAW»S, ■'C. .**.. **sA/\A#\/> ////#A»» fJ=Ni ystyria' y Golygydd ei hun. yn gyfrifol am wahanol fàrnau ei Ohebwyr..Çl Sfjj gJÍÉ CAEREFROG-NEWYDD: S ARGRAFFWYD GAN W. OSBORN, 88 HEOL-WILLIAM. 1839. ^§This Number cöntains two sheets.—Postage, uot over 100 íailes. 3 cente; over 100 miles, 5 cents. 81 äjS ■';■'. Ö^ KQ©IP@^©XPQ3Ki?®}Ì!i?®3PQ¥0»