Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

^ByTlttt I !.WS OP THF UNITKD STATES/aND THE DECISION OF THE FOST OFFICE DEPARTMENT, T*Ẃe " C1TFA.I1jIì»» rs a BÍÉWÌÌPAPE'B, and chargeable with newspaper postage ONLY. See 2d p. of Cover. 18 5 1. DARLLENÄ, COFIA, YSTYRIA.' C YF."XIV OR HIN WLâD .. '4; ý"<YliAW OY WP VkA> SEF CYLCHGRAWN O WYBODAETH A HANESIAETH GREFYDDOL, BUDDIOL A DYDDORAVVL. •ff*' .. ."; C"VÌVIVWVSIA1». :■•,."' ■: ,.;,.... DARLUNIAU. 5 àgoTdÿ vn v Gorllewiu,------........-----■ ----.-■ 'Ÿ.Barfog' Bràzilaidd, ....'......................... -■ .. HANESYNAU. ''Yr■ Ynad D— a**r Aẅrfcwes,................... Hanes Bywyd y Diweddar Bareb. H. R. I'oweli... Dr. Frafifciiii a'Ypedlar,*,.......-'-■&•..........- .................■------■ Y Barfog Brazil"aidd,Y...........'..,..........-.... TRAETHODAU. Cydýmddyddan Crefydclo),......-'.-----.......... Duwinyddiaeth Naturiol,.....-..*%'..........--• .^Gwymp Dynolryw...........-----. ..........., gohebiaethAu. .>' Taitb drwv Barthau p'ì' A merioa,"............. Amddifiÿhiad " Die Shôn Daty.ddj'',...;...-----: " Y Cyfiawn Drig y 11 y Nef," -£, -.............. Gohebwyr Rhifyddegawl y "CyfaiU,"—(Adolÿg- iad.)........" -..í------"-.............-------"... * GÖFYNIABAIT,..........................-.....-,.. AMRYWIAETHAU. Dylanwad Sirioldeb^Pelhau Gw^erth Sylwi 'Ar- imit^rY Mormopi:. • *J. •Tones, Caer- gwrle—Bedydd-Tr-Adìcwyrcljiad,—tfoddlo rwydd,............":. '-,-':,. ,.>V: - -..........~- - ■ «JNÔfc' YÄ.RDD. Cydymddycìdan rhẁng;-y BaftfJS a^ÍAwen,........ Geirìau Diglîaẁn,.....'&if'&' ■ ■"■•'............... '#■' £' pbróriaeti». Llawen-Ploecîd,. -A.•..".''-----*...................... HANJESIAETH GARTREFOL. Y Cymry vpî Aìäericìa^—Cof-golofn Wasbington, [Adroddiad,]-----.... ^..'.........;v,____.....----- Ysgol Sabbothol Gytnreì'g McReesport, Pa.,...... Çyfarfod Chwarterol y-T. C. dros siíòeddOneida "a Lewis,............-■*. fi. :yr.-----.......... , Agoriad Llygad i'r Dall.......____................. Marwolaef h mewn Ffynnon,................... Damwain Angenol ar Summit Hill,.'............ Tudal. 207 302 297 ■;];.) t .,v 30* :ììì3 305 306 308 310 -312 313 313 ; Damwain A ngeuol yn Newport, ........:...___317 Genedigaetlmú—Priodasau—Máiwolaethau,... .317-lí» ] Americanaidd—Newyddleni yn y Byel—Cathe- rine Ilayes—Cooper—Damwain Angeuol Hy- nod — Deddf' y Cacthyn Ffoedig yn cael êi Gwrthwynebu—Y •'Tàd Mathew."' yu Utica— iCardinal Amèricanâidd—MarwoHteth wrth k- Raiadr Trenton—Aelodau oljiw—Y Golygydd Indiaidd— Rheilffordd L'rie i'r Gorìlewin— Fíiatigellu Caethyn i Farwolaetli—Mormon- iaetîi—Dysg ' í—Torwvr 5 Sa' - f both—Y Daith Feraf i Galiftbrnia—Lopez— t Diodydd Meddwol a'r Crogbivn—Calilîbrnia— ì Drylfíad,Ägorfad—Penderfyniad Pwysig... ..310-20 I HANE8IAETH BELLENIG. Prydain Fawr ac Ewrop—Newyddion Diwedd- - araf—Crynhodeb Cyffredinol.................. 3C0 ; Daeargryn yn íicily—Unbenaetli Awstria—Seí'- « yllfa yr Eidal—Ÿsgrythyrau i'r Paganiaid— Çenadaethau y Morafiaid—Yr Iiiddewon Crist- i ionogol—Aberlhau dvnol—Ffraingc—Naples— Rhufain............."....................321-322 Dim Chwyldroad yn Cuba,....................... 322 Syinudiacl Mynydd........................... 328 Tywysogaeth Cymru—Oddiwrth ein Gohebydd Deheuol—Y Regiwm Donnm—Masnachu ar y . Sabboth—Maynooth—Ysgrif y Teitlau Eglwys- . ig—Dysgeidiaeth—Prawrfiadau y Prif Athro- feydd—Ỳr luddewon—Cynideithasfa Dowlais Ordeinio un-arddeg,......................... 323 Amgylchiad Tor-calonus—Caergybi—Rheiiffordd , Caer a Chaergybi—Dolgellau—Bedydd Esgob —Beibl Gymdeithas Liverpool—Aberystwyth >—Y Gynhauaf—Croesyswallt—Trengholiad— ■ ,'J ,1 1 1 i L 1 fl( 1 , Gymraeg—HcÌygaìn-^-Ystrÿ^' Lleidr^-Y Duc Wellington—Bedyddio , iln 'îóewn Oecí—Tre- sflyhfioh—Môn—Y Plentyn a gafwyd mewn Basged gerllaw y Wyddgrug—Cloi'oti—Nan- îierch—Dysgwch Ddarllen Ysgrifen—-Saellm y Cythraul......î-..............,.:.,'........325-27 Marwolaethau—Damwain yn Aberdare......... 328 CyJIOEDDIH Ý ' CVFA1LL' YN FIS^|i; DAN OLYGIAD W. ROWLANDS, 13 8 OECIÍA R Dí - .8 T R E E T , ' fíí E W - Y O It K . Ei bris yw $1 fiO y flwyddyn. Dysgwylir yr hanrier yn mlaen llaw bob chwe' mis.