Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Gyf. XX. HYDEEF, 1857 Rhif. 236. €iMÌỳnì&n nr linnBpitîi. 18. IIANESYBMAETII YSuOTIIYfiöL, PEìîìfOD L X V 11. \_Parhad o du daì. 280.] YLLE nesaf y cawn Eliseus ynddo ydyw Damascus. Yr oedd yma o leiaf bedwar ugain miììtir oddicaitref. Ki hysbysir i ni ei neges, ond tebygo! mai myned yno i gyfìawni y gorchymyn a roddasid i'w hen athraw hoff iìc enwog Elias, o eneinio Hazael a wnt*?thai. Yroedd yr hen frenin rhyfeìgar Benliadad-yn glaf ar y pryd, a phan y clywodd fod gwr Duw yn y dref, mae yn anfon ei ben cadben Hazael i'w gyfarch yn barchus, ac i ofyn a fyddai efe byw o'i glefyd. Mae yn amlwg fod prophwydi Israel yn barchus iawn tu allan i derfynau eu gwlad eu n(un, Mae Eliseus yn dyweyd wrth y cadben j5 gallasai fyw o ran ei afìechyd, ond ei fod yn :yvybod mai marw a wnai; ac ar y pryd mae 'ýa syllu yn galed a thrist yn wyneb Hasael ac yn tori allan i wylo withfeddwl am y cigydd- dra wnai y dyn gwaedlyd hwnw ar ei gyd- genedl pan yr esgynai orsedd Syria yu lle Ben- hadäd, ae y mae yn dyweyd hyn wrth Hazael. LlanwTai ymadroddion gwr Duw galon Hazael â meddyliau am fod yn frenin, ac mae yn y man yn penderfynu llofruddio ei feistr, cymer- yd ei goron, a'i dodi ar ei ben ei hunan; ond yn ddigon cyfrwys, mae yn cuddio ei fradfwr- iadau oddiwrth Benhadad, er mwyn ei dafiu oddiar ei wyliadwriaeth, ac yn dýweyd wrtho y byddai yn sicr o wellhau, a thranoeth mae 3Tn ei fygu i farwolaeth gyda gwrthban gwljTb. oyí. xx. 43 Ar ei ddyehweliad o Syria, mae Eliseus yn anfon un o feibion y prophwydi i Eamoth- Gilead, lle yr oedd byddin l'srael yn arosac yn gwarchae ar y lle, ac yn gorchymyn i'r llanc eneinio Jehn, penaeth y milwyr, yn frer.in ar Israel, yn Ue mab Ahab. Ar'hyn, mae Eliseus yn cilio o'r golwg yn yr hanesyddiaeth, ac nid ydym yn cael gair o son am dano am yn agos i hanner can' mîjmedd, hyd amser Joas, bren- in Israeî, a'r pryd hyny ond ychjrdig o hanes ei farwolaeth. Ond gíillesid ei Aveled, debyg- em, drwy yr holl ysbaid maith liAvn wrthi yn ddiw"_yd yn cynghori ac yn acfdy?gn y pro- plìwydi ieuainc, ac yn ymdreehu llenwi lle yr offeiriaid a'r Lefiaid y rhai oeddent wedi eu gyru o'r wlad. Pan glywodd Joüs am ei afìer'hyd,daeth at. erçhwyn ei weíy angeu, ac er ei fod yn ddyn caled annuwiol ddig.on, mae yn methu peidio wylo, o herwydd y mae yn gwybod fod yr hen wr methiantus yn fwy o amddiffyn i'w deyrn- as na'i holl gerbydau rhyfel a'i wyr meirch i gyd, acofnai fod drwg yn dyfod ar y wlnd ar ol ei ymadawiad ; ond cyn ymadael mae Elis- eus yn prophwydo cryn radd o Iwyddiant i Israel yn erbyn eu gelynioa dygn y Syriaid, ac yn lle dyweyd mewn geiriau wrth y brenin. mae yn dyweyd mewn arwyddion. Mae yn gorchymyn i Joas saethu trwy y ffeiiestr tua'r dwyrain " saeth ymwared yr Arglwydd," fel y galwai hi, ac yna yn peri iddo daro y llawr â saeth oedd yn ei law. Mae yntau yn gwneyd hyny dair gwaith. Mae yr hen brophwyd yn digio wrtho o eisiau iddo daro bump neu chwe' gwaith. Tebygol y deallai y brenin ystyr y dyrnodiau hyn a'r saeth, ac y dylasai mewn ymddiried yn addewid Duw trwy daro rhag- or. Ar hyn, mae y prophwyd anwyl, enwog, yn marw. Mewn tymhor ar ol ei farwolaeth,