Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

>wv Çaf^llena. £ofjA. Y^tyri/. Y CYFAILL: —SEF- CYLCHGRAWN MISOL -Y- ]\íetl\odi^tiàid Öàlfir^àidd YN AMERICA. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., ÜTICA, N. Y. LLYFR XLIV. Cyf. XII. o'r Gyfres Newydd.] UTICA, N. Y. T. J. GEIFFITHS, AEGEAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS. i 88 i.