Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

I ' "DARLLEVA, COFIA, TSTTRÎA,1 ý^ss^, CYFROL ^- ' *'^~^ 0*;í •-'-a^\:j=i r <yuaik oxr wi> vu> CYLCHGRAFíí 0 WYBODAETH A HANESIAETH fefüûüol, ^iŵìẁrl, a §gì>ìroratoI: HEFTD CFFANSODDIADAU MEWN BARDDONIAETH A PHERORIAETH GWREIDDIOL Á DETHOLEDIG. DAN OLTGÎAD WILLÎAM ROWLANDS, D. D. T->JLTX"FVFL XXVI UTIOA, N. Y.: ARGRAFFWYD GAN THOMAS J. GRIFFITHS, 3tf.DCCC.Lxni.