Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

The Postage 011 the Cyfaill when sent singiy, ofcto diffcrent addresses, is mx centa per ijuarter ; but * more copies, sent to one addbem, the postage is only aix cents a, year, to be paid in »dvano«. in packages of í'rmi "DARLLENA, COFIA, YSTYRIA/ A Welsh Newspapee. ) ISSUED SEMI-MONTHLY. j Edited by Wm. Sowlaiŵ TJtica, N, r. "í'i'ÄC'P TwO DOI/LARS A \v~tii. Rhif. 343. HYDIiEF 15, 1865. ÍCyf. XXVIII. OYNNWYSIAD &WBEIDD10L a Detholedig.—Dirgeìion y BeiW....___ Cystuddiau yr Arglwydd.......................... Llythyr oddiwrth y Parch. W. Williams, Pant-y-oelyn, tu ag wyíii mis cyn ei farwoiaeth, at y Parch. Thios. Chai-les, o'r Bala................................. Mân-hanesion...................................----- Peiriannau Pwytho (Parhad)....................... Dammeg y Mynegbost..........................- • • ■ Baeddoniaeth.—Bollb esenoldeb Duw (Parhad)...... Myrddiu Wyllt (Parhad).....................• • • • Cân. er coffadwriaeth am Wm. J. Evans, Pittston, Pa. X Cymby yn Amehoa — Ysgolion Sabbothol Minersville. Cydymdeimlad â'r Parch. Wm. Parry, Pittsburgb.... Ironton. O..............•............• ............ Yniadawiad Gweinidog............................. Deisyfiad...........-............................... Ganwyd .......................................... Priodwyd................■......................... Cofiantau a Marwolaethau.......................... 305 Süíi 309 310 310 311 312 312 313 313 313 314 314 314 314- 314 314 Cbynodeb o Helyntion y Eyd.—Y cyffro chwyldröawi Dubiin—Ychwaneg—Y London 'Times' ar y pwnc— Y Fí'eniaid yn America -Yr Iuddewon yn cael swyddi Carohna Ogleddol—Diwedd y Cosyn mawr—Anifeil- iaid gwylltion gerllaw—Ffordd newvdd o smugglio, ne.u redeg nwyddau anholledig yn Ogdensburgh— Cysur i bererinion ludd wig—Diwedd Cíffrediniaeth Mexico—Baiargryh yn San Ffrancisco—Trysorfa Jeff. Carolina Ddeheuol—Mormoniaeth yn wrthodedig—; Yr Esgobaethwyr yn gwneyd yn gall.............. 316-8 Manion ac hynodion............................... 318 Hanesiaeth Bellenig.— Cymd ithasfa y T. C. ynîTgog- ledd Cymru, cynnaliedig yn Mangor ............. 318 Amrywiaelh—Dilyn Hoddwch, &c,.&c.............. 318 Ystori Byfedd, &c, &o............................. 319 Manion...... 319 Marwolaethau''.'.'.'.'.'.'."."..'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 319 î Bwbdd y Golygydd.—Cymdeìthasfa Pittston, Pa., &<:... .320 DIRGEEION Y BEIBL; PA FODD YB YDYMI WEITHRBDD YN MHEBTHYNAS IDDYNT. GAN Y PARCH. JAMES M'COSH, LL. D. Weth lefara am Ddirgeledigaetìiau Dwyfol Ddad- guddiad, yr wyf yn defnyddio y gair dirgelwch yn ei ystyr cyffredin. Yr ydym yn arfer cìyweyd am wir- ionedd nad ydym yn ei lawn amgyffred,—am ddy- gwyddiad y byddo yr acbos o hono yn gnddiedig— ei fod wedi ei enhuddo mewn dirgelwch. Yn yr ys- tyr yma y bydd i mi ddefnyddio y dywediad yn y ddarlith hon. Tybîwyf ei bod y rheidiol i mi dde- chreu gyda'r sylw hwn, oblegid, fel yr ymddengys rhag llaw, fod y gair yn meddu ystyr rywbeth yn wahanol yn yr Ysgrythyr. Mae yn eglur ar y golwg cyntaf fod rìiaî gwirion- eddau a osodir allan yn y Beibl yn ddirgelwch yn yr ystyr a nodwyd yn bresenoi, byiiy yẃ, nid ydym yn llawn amgyffred yr athrawiaethau eu hunain, neu nid ydym yn darganfod eu perthynas, neu eu cysondeb â gwirioneddau ereilì, y rhái y gofyüir i ni eu credu. Yn áwr y mae dynion i'w cael y rhai a amheuant, neu a wadant rai 0 athr.awia.eth.au Dad- guddiad, oblegid eu bod yn anhawdd eu deall, ac wedi eu hamgylchu âg anhawsderau ymddangosiaû- ol. Ma%nt yn foddlawn i ganiatâu ar ran y fath athrawiaethau â Duwdod lesu Grist, yr Iawn dros bechod drwy gyfiawnder a dýo'ddefiadau ein Hargl wydd, yr angenrheidrwydd am adgenedliad di wy yr Ysbryd Giân, ac 0 Ben-arglwyddiaeth D.uw, e.u b'od yn ymddangos yn fwyaf cyson à llythyren ac ysbryd y Gair ; ond dechreuant eu deougli ymaith pan y tybiant eu bod yn wrthwyneb i rcswrn, amcan. ucu syniad dynol. Mao yr hudoliaeth hou yn fynych yn cael ei gosod yn ffordd yr ieuanc ; naae y gwatwarwr yn ami yn ymosod arno ar y pwynt hwn. Cyhudda ef 0 hydwylledd, ofergoeledd, a gweruíid meddwl, oblegid, fel y mae eí'e yn ei arddangos, ei föd yn