Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

X^ATN J\. W _trt, löíl. f j, The Po3tage on " Y CYFAILL" is Three Csnts per quarter in advance. CYF^'n^' i °'r Gufres Ẁemdd."] f m (f-: VRHIV. 408, ) „< „ ,.i. , igltlp'äíp pìsjorl $ Pet^bisíiaẅ ŵlŵraiìẁ p %mmi; DAN .OEYGIAETH Y PARCH WILLIAM ROBERTS, D. D, BELLEVUE PA, üayk -*-'-i*£ -.."■■•■--■ ->'■■•' *--'\i r a'b■ ■' - •-■•■•'•*•/•"^-t- "■" ■'" ■■'-■•"•'-■.,»■- PARCH. MORGANA ELLIS, HYDB PARK, PA ■:i*r<* í •"*.* J* -1 C YNWYSIADi rweinioi— Crist ÿri Dyoddef Cosbedigaeth Pechod.., "Craethodaeth— Y Cristion Egwyddorol................... Eilundduwian y Testament Newydd..... Cân-Ch^reudy .............___........ í Pàpyrau i'r Eglwysi— ' ' At yr Egrwysi........................... Diacono Radd Dda___.................. Mynegfys y Pregethwr— l>uw yn Anrhydeddu ei Dŷ............... Cell y Cristion— Pechod mewh Credinwyr................ Tebygolrwydd i Dduw."................ " Wele y tnae yu' Gweddio "...,........■',', Crist yn bob peth___................... t Bendith drwy Gýstudd......... . ...... R Baich Crist............................. lí 'Cyfleusderau i wneyd üaioni............ Öwrdd y Colygwyr— | îrem ar Fyd ac Eglwys................. * Pab a'r Cyngor mawr yn Bhufain.-...... IDAJj 38 HenaduriaethfH- "' todal Cyfaríod Dosbarth Engedi, Wis.................... 32 ;■""•■■ " Youngstown, <),..,.......... 32 '■•.,- "■:".. " Middle Granville, E. N. ...... 33 " ■•: Proscairon, Wis. .............. 33 " Daufisoi, Penycaer&ü.................... 33 Y Cymry yn America— Ganwyd........................................ 35 Priodwyd...................................... 35 BuFarw___................................. 36- Hanesiaeth Bellenig— Amledd yn Gryno...___.................. Marwolaeth Mrs. Phillips......".:............... 38 Adolygiad ar Lyfrau— History of the Church in thó 18th and löth Cen- turies.......................V................ 39 Seed Thoughts, or Seleçtipns fróm Catyl's Expo- sitionofjob.................................. 39 American Institutions,......................... 39; History of the Beformatipn in Europe in the Time of Calvin............................... 40 ABibleDictionary............................. 40 Pomponiaj or the Gpspel in Caesar s Heusehold. 40 The Crown without the Conflict: or, Musing ©n theDeathofChildrën ....................... 40 NBW YOKK: ARGBAFFWYD GA.N H. J. HUGHES