Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

HYDREF, 1873. The Pottage on Y CYFAILL is Three Cents per qnarter in advance. gHIF-^46, j. 0>r Gyfres Newydd. RHIF. 441, CYF. XXXVII. o'r Hen Gyfrol. Ijflslpiii |öi | |ii|sftlkii fìlliaiiì p |i« DAN OLYGIAETH: '' '."Z^l Y Í>^BCI3:. -WII1.IL.IA.M: ROBEETS, 33. 33., BE^LiLE^TTE], 3?^l. PAECH. M!ORGÍ-A.lSf J±. EL3L.3S, HYDE 3?A.RK, 3?.A_. CYN WYSIAD ARWEINIOL— Llafur Enaid y Gwaredwr a'i Ffrwythau, gan y Parch. W. Hughes, Racine, Wis___ 363 Rhyddhad yn Rhwymo, gan y diweddar Barch. H. Ë Rees....................... 367 TRAETHODAETH— CydymfFurfìad Crefyddwyr a'r Byd.......... 370 Y Beibl...................................... 372 PAPYRAU I'R EGLWYSI- Dyledswyddau Diaconiaid Y diweddar Barch. Henry Rees........ Penodau bychain ar yr Achos Cenadol. Cymeriadau Hynod yn mhlith y M C Apeliad at Gyfoethogion y M. C....... HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Salem, Waukesha, Wis. Cyfarfod Dosbarth, Newburgh, O......... Sefydliad Eglwys yn Irwin Station, Pa..... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Richard R. Hughes........................ Josiah J. Owens........................ ... Evan H. Evans............................ BARDDONIAETH— Y Mwn Aur.............................. 374 377 379 33i 383 385 387 Teimlad Galar............. Llaw fy Nhad ......... Gair i'r Grwgnachwr....... Y CYMRY YN AMERICA- Ganwyd ............... Priodwyd.................. Bu Farw.................. HANESIAETH BELLENIG— Cymanfa Castell Newydd Emlyn, D. C. Amledd yn Gryno...................... CRONICL CENADOL— Llydaw................................ Bryniau Cassia ........................ Ystadegau Cenadol yr India ........... DOSBARTH Y PLANT - Atebion i Ofyniadau.................... Penillion............................... 387 389 394 397 401 401 BWRDD Y GOLYGWYR- Cymorth oddiwrth y Bwrdd Cenadol yn Ngvmru................................... Llythyr oddiwrth Ysg. y G. G. yn Ngym- At Olygwyr Y Cyfaill. Cronicl y Mis ........ 402 403 404 SCRANTON, PA., ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y " MORNING REPUBLICAN."