Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CYFAÍLL Cyf. xli.] HYDREF, 1878. [Rhif. 502. Arweiniol. DUW YN DDUW I'W BOBL YN DDÍDDiWEDD. Gan y Parch. Roger Edwards, Wyddgrug, G. C. .*.' Ac Mvfi ara adgyfodiad y meirw, oni ddarllenasoch yr Ma yw ^w Abraham, a Duw Isaac, a Duw Jacob ? 1A-T. 22 hyn a ddywedwyd wrthych gan Dduw, gan ddywedyd, Nid yw Duw Dduw y rhai meirw, ond y rhai byw."— * mae y geiriau hyn yn rhan o ateb yr Ar- glwydd Iesu Grist i'r Saduceaid, y rhai, fel y -^hariseaid a'r Herodianiaid o'r blaen ar yr uu diwrnod, a ddaethant ato oddiar hyder rostgar, dybygid, y byddai y gofyniad a rodd- nt »wy iddo yn sicr o'i ddyrysu.a thrwy hyny wanhau ei ddylanwad gyda'r bobl. Yr oedd " ^aduceaid yn gwadu adgyfodiad y meirw, a eíyllfa ddyfodol mewn byd arall ; ac y maent 'ttla yn adrodd yr hyn a dybid ganddynt yn yöiresymiad anwrthwynebol yn erbyn yr ath- rawiaeth hono ar ddull hanes, eithr yr hyn, ae yn debyg, nad ydoedd ond chwedl ffug- > yn cael ei sylfaenu ganddynt ar un o or- ^yoiynion deddf Moses. Yn ol ordeiniad OSes i'r neb a fyddai farw yn ddi-blant, yr ü(í, meddynt, saith o frodyr wedi priodi yr a r unrhyw wraig yn olynol, y naill ar ol arw y llall; ac i ba un o'r saith, gan hyny, „ yddai hono yn wraig yn yr adgyfodiad ? ' byddai y cyfryw amgylchiad yn rhwym o 1 1 annhrefn ac anghysuf mawr mewn byd ra'l. od oedd yn wir y fath sefyllfa i'w dys- b y^ • Ond y mae'r Iesu gyda yr hawsder lwyaf yn eu hateb i ddystawrwydd. Mae efe. gyntaf yn ceryddu eu hanghrediniaeth, gan nodoli eu cyfeiliornad i'w hanwybodaeth o'r sgrythyrau, ac .0 hollalluogrwydd Duw ; ac mae yn dangos fod eu cwestiwn yn un gwag ac ofer, gan eu bod hwy yn gwneyd rhyw anferthlun ffol o'r adgyfodiad, fel pe nas gallasai fod yn ddim amgen nag ail-argraffiad o'r dull piesenol o fyw ar y ddaear. Na, yr oeddid i edrych ar y ddeddf y cyfeirient ati yn perthyn yn unig i'r bywyd hwn. Yr oedd pob peth perthynol i briodas, ac i'r rhywogaethau gwrywaidd a benywaidd fel y cyfryw, yn per- thyn i'r ddaear ; ac felly yr oedd buchedd yr adgyfodiad yn rhwym o fod o natur hollol wa- hanol, sef, yn gyffelyb i'r bywyd angelaidd, heb ddim tebyg i gysylltiadau a pherthynasau teuluaidd yn achlysur o eiddigedd na dadl. Ac wedi unioni eu camolygiad ar yr athraw- iaeth, wele Grist yn y testyn yn ei chadarn- hau, a hyny allan o ysgrifeniadau Moses, i'r rhai yr ymddengys fod y Saduceaid yn proffesu y parch mwyaf, ac o ba le, yn ol eu tyb hwy, yr oeddent yn cael yr wrthddadl gryfaf yn er- byn byd yr ysbrydoedd a'r adgyfodiad. Gall- em nodi fod y geiriau hyn, megys lluaws o eir- iau eraill a lefarwyd gan Grist, yn brawf pen- derfynol o ddilysrwydd ac awdurdod ddwyfol llyfrau Moses, y rhai a welir yn wrthddrychau neillduol ymosodiadau anffyddol ein dyddiau, ni. Amlwg yw, nad yw yn bosibl gwrthod ysgrifeniadau Moses hebwrthod hefyd awdur- dod geiriau Iesu Grist. " Ac am adgyfodiad y meirw,oni ddarlîenas-