Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

GORPHENAF, 1889. CYFfxX.5' f °'r °yfre8 Newydd. JULY. CYÍÎf îSÎ1' }°,T Hen Gyfre8* (THE FRIEND), NEU GYLCHGBAWN MISOL Y :V.. . JVTetl|od}|tiàid dàlfinàidd yi) ^meriéàJ DAN OLYGIAETH Y PAftCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. PREGETH— CariadDuw................... ............... 249 BYWGRAFFIAETH— Mr. Roderick Rice, Soar, Waukesha, Wis... 255 TRAETHODAETH— Effeithiolrwydd Gweddi..................... 257 SYLWADAETH— Myîyrdodau Hudderchog................... 261 Cymanfa Ohio............................... 261 TRYSORFA Y CRISTION— Marwolaeth Iawnol-------.....».............. 266 Cristionogion Llawen....................... 267 Cariad a Dedlí.............................. 267 Marwolaethau Gwerthfawr................. 267 BARDDONIAETH— Cerdd-goffa i'r Diweddar Mr. Roderick Rice 268 Llinellau er Cof am Maggie Roberts, Mil- waukee, Wisconsin........................ 269 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Y Parch. David Pugh, Rock Hill, Wis ..... 270 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd—Cofiantau...................2T2—276 HENADURIAETHOL— Cyf arfod Dosbarth Waukesha, Wis......... Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbarth, Ohio... Cyfarfod Dosbarth Oak Hill, O.............. Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie Wis..... Cymanfa Pennsylvania, yn Ashley ........ Cymanfa M. C. Talaethau New York a Yer- mont, yn Rome, N Y...................... BWRDD Y GOLYGYDD— Trem ar Fyd ac Eglwys .................... ADRAN YR IEUENCTrD— Thirza......................................, 282 ................................. 284 DOSRAN Y PLANT— Y Taf oliad—Yr Atebion—Y Wers—At y Plant sydd wedi Myned Allan o Ysgol y Cyfaill 285 HYN A'R LLALL— Cyfarfod y Pedair Ysgol, sef Horeb, Bethel, Salem, a Jerusalem, Judson, Minn....... 286 Nodion Cyfundebol......................... 287 Nodion Llenyddol.......................287 Nodion Oyffredinol.......................... 288 T. J. GBIFFITHS, AEGBAFFYDD, UTICA, N. Y