Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

MEHEFIN 1892. S^k£W-*«**-N«"rj«. | JUNE. ISST-JT- f^Henẁre.. fttì . o * (THE FRIEND), NEU GYLCHGEAWN MISOL T }â.Qtì\oí". ítiàid Càlfii(àidd yn %a\QÛ&a. DAN OLYGIAETH T PABCH. H. P. HOWELL, D. D., COLÜMBUS, O. PREGETH— Deddf Cyd-ddilyniad......,.................209 "A ydyw yr Arglwydd yn ein plith, ai nid yw?".....................................21* TRAETHODAETH— Rhagoriaeth Iesu........................... 218 SYLWADAETH— . Adolygiad..................................220 Oanu Mawl...............,.................. 223 YBeibl......■............................... 224 TRYSORFA Y CRISTION— Sylwadau yn ngladdedigaeth y Parch. D. Jones, Merthyr.........................225 Dan Wjddorion y Byd.........-............ 225 Mahwysiad..................................226 Deddf a'i Ohanlyniadau....................227 BARDDONIAETH— Lllnellau Coffa am Mrs. J. G. Evans-----~. 227 Bu farw'n mhell o'i gartref.................228 Englynion ar briodas Mr. Robert W. Evans aMissEllen Roberts....................228 Penillion ar farwolaeth Evan J. Williams, Thurman, Ohio.........................228 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIO— ObfiantyParca. John J. Roberts, Oolumbus, Wisconsin,................................229 Mr. Henry P. Edwards, Williamsburgh, Ia. 231 Mr. Moses Davies, Plainfield, N. Y......... 232 GENI—PRIODI—MARW— Gan wyd—Priodwyd—Coflantau.........233—238 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Johnstown, Pa..........238 Oyfarfod Dosbarth Deheuol Pa............. 238 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Ohio.......239 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Gymreig Venedocia, O .. 240 Belbl Gymdeithas Collinsville, &c, N. Y... 241 ADOLYGIAD Y WASG ........................ 241 DOSRAN Y PLANT— YTaíoliad—Yr Atebion—Y Wers.,&c.......242 Y GENADAETH— At Mr. T. Solomon Grifflths, Utica, N. Y.... 243 Taith i Gyí'od Dosbarth ar Fryniau Ehasia 244 Y GENADAETH GARTREFOL . .'............. 245 HYN A'R LLALL— Eglwys T. C. Pittsburgb, Pa................ 246 Cymdeithasfa Tr awsf ynydd; G. C........... 246 " Myfyrdodau Hugh Edwards Reese."..... 247 Nodlon Personol a Chyffredinol............ 247 Meddyliau Prydferth..............»......... 248 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.