Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

RHIF 37 6, CYF. XXXII. O'r Gyfres Newydd MAfiCH. RHIF 771. CYF. LXIV. O'r flen Gyfrea. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ^etliodijátiàid Càlfinàidd yn ^mefiéà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. Pregeth Angladdol i'r Parch. John Owen Jones..................... 89 Brenines y Gwyddorau ............. 94 Pa Beth yw Ieuenctyd.............. 99 Dafydd..........................100 John Hughes ac Ann Griffiths......103 Mynwent Bethania................. 106 A yw Pedr yn Sylfaen yr Eglwys.. 107 Y Pwlpud a Dirwest.............. 109 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ol yn America................... 110 Çroes Sant Andrews.............. 113 HËNADÜRIAETHOL— Cymanfa y Gorllewin......,.*... 114 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis.......................... 115 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol.. 115 Cyfarfod Dosbarth Dyffryn La Crosse........................ 116 Y RHAI A HUNASANT— Evan M. Owen, Wild Rose, Wis.. 116 Elmer R. Owens, Newark, 0...... 117 Hugh Lloyd Jones, Denver, Colo.. 119 H. H. Howell, Horeb, 0.......... 120 Mrs. Margaret Fisher, Waukesha, Wis.......................... 120 DOSRAN Y PLANT— j Y Tafoliad a'r Wers............. 121 AMRYWIAETH— Sylwadau Byrion................ 122 Adgofion am Hen flaenoriaid Ar- f on........................... 122 Hwyr a Boreu a Haner Dydd..... 124 Cyfarfod Gweddi................. 124 Arglwydd Roberts a Diodydd Meddwol.....................125 Cyngor Diacon ar Pryniau Cassia. 126 CYPUNDEBOL A PHERSONOL— | Y Parch. James Jarrett.......... 126 John Evans, Lerpwl.............. 127 Job Jones, Ebbw Vale............ 127 Casgliad yr Ugeinfed Ganrif..... 128 Rhodd at y Gymdeithas Genadol. 128 Y Parch. R. H. Evans, Rewey, Wis........................128 Griflith O. Jones, Augusta, Wis.. 128 T. J. GRIPFITHS, ARGRAFFYDD. UTICA, N. Y.