Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

MAI. 1880. £ghhgratvn J^isal g jgf.ctiwdistinid ^dfinmdd ÿtt Jlmerica. !) A N ü L Y G 1 A E T H Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTIOA, N. Y. CYNWYSÍAD ARWEINIOL- Perthynas Cerddoriaeth ag Addoliad Duw ..... 169 TRAETHODAETH— Anefchiad y Párch. H. H. Jessup, &c....... 172 Athrawiaeth y Gwyrthiau..................... 174 Cysondeb y Pedair Efengyl ..... ........ 175 AMRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C.......... 178 Y Bramm a'r Chwyddwydr................180 Cyd-ymddyddan rhwng Morgan a Marged. 180 William, Ymerawdwr Germany, a Christionog- aeth... ................... 182 Cyẃeiriad " Beibl y Brenin Iago"............ 182 Pregethu A thrawiaethol................... 183 Meithriniad Ysbryd y Weinidogaeth.......... 184 BARDDONIAETH- Gwilyn» a Johnny Ch.tries................. 1R5 fir Parchus Gof aro y Diweddar Barch. Daniel JenWns, Wauke*h."i, Wis.................185 Llinellaü ar òi Dau o Blant Mr. Evan Ê. Davies a'i briod, Long Creek, lowa___ ___186 Yr Ysgbl Sabbothuì...................\\\\ 186 '*• Ÿ Tad, daeth yr awr."... '""!!" 186 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— '* Mr. Edward H. Williams ........ 186 Y CYMRY YN AMERICA— ..... Beibl Gymdeithas Columbus, Wis....... 188 Beibí Gymdeithas Rome, N. Y., a'r Cylchoedd. 188 Beibl Gymdeithas Columbus, Ohio........ x8o Ganwyd—Priodwyd—Bu Fatw.......... 18^-193 YR YSGOL SARBOTHOL- Rhifa Llafur Ysaolion Sabbothol y M. 0 . yn Ser- ydliad Jackson a G*üi;i. O., &c ..... 193 Rhifa Llafur V, S. y M. C. yn Sosbarth Utica. 193 Cyfarfod Blynyddol Ysgolion sabbothol Cae;sa- lem, Wis.............................193 HENADURIAETHOL- Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis............. 194 Cyfarfod Dosbarth Danville, Pa .........195 Cyfarfod Dosbarth T C. Gorllewinbarth Ohio.. 196 Donation ......................... 197 BWRDD Y GOLYOYDD— Eglurhadaeth Ysgrythyrol..................... 197 Y Parch. Edward Edmunds, Abertawe .. . . 198 Cymdeithasfa Cwtnafon, D. C ................ 199 Marwolaeth Cadben T. Williams, Criccieth, &c. 199 Gwraig Ddall yn dysgu Geneth i Ddarllen y Beibì 200 ADOLYGIAD Y WASG- The Life and Worlcs ol Christ ................ 201 Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw................... aoi DOSRAN Y PLANT— Tywysogion Cymru .......................... 201 Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers.........202-303 CRONICL CENAPOL— Bryniau Cassia ........................... 204 HANESIAETH BELLfCNlG- Newyddion Cyfundebol....... ............... 205 CRONICL Y MI8................ ...... »6-207 Marwouabthau Cvmrü...................... 208 UTICA, N. T. T. J. GJtlFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGK BUIUUNGfi.