Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CYFAILL. Cvfi r°l XXIV. AWST, 1861. RJiifyn SS4 OIGFHAIN YN PORTHI ELIAS. Breahinoedd EA hynod a dyddorol yd- yw yr hanes yn nghylch Elias. Ceir Nid rhyfygu y rcurwn ni we]ihau dim ar yr hanes sydd yno "arorM ,• _•..... W r ni gyhoeddi yr hyn a ganlyn, ond yn ^orí- * a*w sylw at nwnw trwy ycüy^g ° îha aU eSlur a syml. Yr oedd Elias mewn Ẁ üá, ûau yn ^ebyga i Melcisedec, oblegid eHeri- ^We°-*r dim wrthym am ei rieni, lle ei ejj, baeẅ, na'i hanes foreuol. Dygir ef ger at e. r°Q fel Elias y Thesbiad. Ond pa un ai gaj Swydd fel diwygiwr, yr hyn a ddichon i'r w arwyddocau, neu at le ei breswylfod, y gaj m° anüawdd penderfynu. Cyfarfyddir a'r y ûesbë unwaith yn yr Apocrypha, a dyna <w sef yQ ^00, ì-2- ^ mae yno yn enw ar D ^ Hwyth Naphfcali. q. * edìr hefyd ei fod " yn un o breswylwyr Mad ' ®n^ ^ati ^ ^wn yn ^iain ^0 ^aWT ° ej j. ' r 0cir ddwyreiniol yr Iorddonen, yn caei aunn gan amryw o'r Uwythi, nid yw yn 36 taflu nemawr o oleu ar y pwnc. Nid ydym yn gwybod i ba lwyth yr oedd yn perthyn, na pha bryd, yn mha le, a pha fodd y cafodd ei addysgu a'i alw i'r swydd brophwydol.— Pan y gelwir ein sylw yn gyntaf ato, y mae yn sefyll yn ddisymwth o'n blaen yn llawn addfed- rwydd ei ddyndod, ac urddas oruchel ei swydd brophwydol, ac fel hyn ycyfarcha Ahab, y gwaethaf a'r caletaf o holl frenhinoedd Israel — "Fel mai byw Arglwydd Dduw Israel, yr hwn yr ydwyf yn sefyll ger ei froii, ni bydd y blyriyddoedd hyn na gwlith na gwlaw, ond yn ol fy ngair í,"l Brenhinoedd xvii. 1. Trychineb mwy ni allasai ddygwydd i'r genedl, nag eisiau gwlaw, nac un yn mha un, gellid meddwl, y buasai llaw Duw yn cael ei weled yn fwy amlwg na'i deimlo yn fwy tost. Trwy hyn yr oedd Duw wedi pen- derfynu eu profi. Fel yr ymddangosai yn yn fwy amlwg ei fod o Dduw, ymgiliodd Elias ac ymguddiodd am dair blynedd a haner. Treuliodd y nwyddyn gyntaf mewn lle unig- ol ar lanau y Cerith, nant fechan a ymarllwys- ai i'r lorddonen. Gan fod y Ue yn anghy- fánedd a diffrwyth nid oedd ganddo ddim dar pariaeth ar ei gyfer ei hun, ond d.wfr yr afonig.