Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y CYFAILL. Cyírol XÍX"V. HTDE.EFj 1863. RHifyn 2£>S. €x$Ú\tíÌ!íM> &t. Y SAINT TN FEIRW, A CHRIST YN FYW- YD IDDYNT. Lloffion o Bregdh a draddodwyd gan y Parch. J. Jones, Blaenanerch, yn Nghyfarfod Prsgdhu Äberyslwyth, íonawr 29ain, 1862. Y Mae yn llawenydd mawr genym gael y cof- nodion hyn o un o bregetbauy brawd doniol a phoblogaidd o Flaenanerch. Nid ydys ẅedi aracanu rhodcìi y bregeth yn gyflawn, ond yn unig ddywediadau mwyaf nodweddiadol y pregethwr. Yr ydym yn meddu cymaint o ýmddiried yn Mr. Jones, fel yr ydym yn teimlo yu Sicr na wna ddigio wrthym am gymeryd yr eondra hwn. "Canys moirw ydych, a'cli bywyd a guddiwyd gyda Christ yu Nuw. Pan ymddangoso Cnst ein bywyd ni, yaa hefyd yr ymddangoswch Chwithau gydag ef mewn gogoniant."—Col. iii. 3—4. Y síae'r apostol, yn y pennodau blaenorol, yn ymdrin â dau o wirioneddau mwyaf Cristìon- ogaeth, sef marw gyda Christ, ac adgyfodi gyd âgef. Ifa y bennod hon y mae'n tynu'r casgliad— " Rho Idwch eich serch ar y pethau sydd uch- od," «&c. Fry y mae'eich pethauchwi. Cedwch «ich meddẃl a'ch serch gyda hwy yn aWr—yn ftian iawa bydd eich pethau a cbwithau ya ölwynhau eich gilydd am byth. Nia ẁnawn bedwar sylw oddiwrth y geiriau nyn:— I. Tn mha ystyr y rme'r sainl ÿn feirw f—Y ŵaent yn feirw er eu bod yn fyw, ac yn meddu y bywyd uwchaf. 1. Y maent yn feirw i'r byd, ° ran serch ato, a gofal gormodol am dano. *n me&dwl a serch y Cristion, crefydá sydd ya mlaen, a'r byd yn ol. Y mae crefydd gaa- <ìdo ef yn yfirs't class, a'r byd yn ol tua'r third Ja rhyw le. 2. Y masnt yn feirw i'r ddeddf, fel sylfaen cymeradwyaeth. At Grist y maent hwy yn edrych amsylfaen cymeradwyaeth. Pe baent yn ymddibynu ar y ddeddf, byddent yn llyncu y cwbl eu hunain ; ond y maent. wrth ddclio â hen fank Calfaria, yn gallu talu tipyn o interest i Dduw. 3. Y maent yn farw i bechod. Y mae crefydd yn gwneyd y dyn yn analluog i ymhyfrydu mewn pechod. Yn wir, y matì'r "creadur newydd" yna yn bert—mae yn ddisíon o ethibition. 4. Y maent yn farw iddynt eu hun- ain. Beth yw iaith y Cristion? "Y llai na'r lleiaf"—dyna sant bacb, dyna sant llai, a dyua y lleiaf; ond dyma un yn " Ìlai na'r lleiaf." Peth sydd yn eich redusio chwi yw gras, bobl. Meddwl am Dduw mwy, ac nid am danom ein hunaìn, Yr oedd EIi yn dal y newydd am far- wolaeth ei fnibion o'i' goreu ; ond pan glyw- odd fod arch Duw wedi ei dal, dacw fe ar lawr. Yr oedd yn gwybod y cai ei feibion degwch ar law Duw, ond na chai arch Duw degwch ar law y Philistiaid. II. ¥h mha ystyr y mae Crist yn fywyd i'r saint ? 1. Y mae yn syìfacn bywyd dan yr holl saint. 2. Y mae yn egwyddor o fywyd ynddynt. Y maent hwy ynddo ef er eu cylUwnbau, ac yn- tau ynddynt hwythau er eu santeiddio. Herl goncern drwg trwyddo ydyw pechod ; ond cref- ydd dda. y mae yn dda bob inch o honi—da yn ei dechreuad—da yn ei heiíeitbiau—da yn ei diwedd. 3. Y m*e yn gynnaliaeth bywyd i'r holl saint. "Byw trwy ffydd Mab Duw." Aberth y groes sydd yn wledd i'r enaid. Mae bendithion yr efengyl i'r Cristion fel y manna i'r Israeliaid --■manna bob dydd. Y mae fei y dwfr o'r graig yn eu düyn i bob man. B'le bynag yr elai, Moses yn yr anialwch, byddai hen ddwfr y graig yn ei ddilyn—byddai yn sìs^al wrth ei ddrws yn mhob man, gan ddywedyd, " A oes syched arnat ti ?" Y mae y Cristion fel y mil- wr yn byw ar y Uywodraeth. Nid yw'r milwr yn agor siop fan hyn, nac yn codi busincss fan draw—byw ar y Governncnl y mae ef -felly'r