Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhip 38, %$T] [Rhif 230, %sr Y DEYSOEFA: NEU <&rU$graüw í&taol g áifctfjo&tètíaítf ŵrtffuaüŵ CHWEFROR, 1850. CYNNWYSIAD. Bywgraffiad— Yr Arglwyddes Huntingdon ......... 33 Traethodau a Gohebiaethau— Gafaelyd yn y bywyd tragywyddol.. 37 Dirywiad a Diwygiad mewn Crefydd 38 Anghysonderau ymddangosiadol yr Ysgrythyr .......................... 40 Llonyddwch i Addoli .................. 42 Cyrnghorion yr Hen Wr o'r Pentref. 42 Deongliadau, &c. Ysgrythyrol— Myfyrdodau ar Job xiv. 1—15....... 44 2 Bren. iii. 11........................... 47 Job ii. 4.................................. 47 Psalm xxiii. 5......................... 47 Hosea x. 12.............................. 47 Rhuf. xii. 17........................... 47 Iagoi. 26.............;................ 48 Barddoniaeth— Gweithio yn ngwaith Crist ......... 49 Y Ser___Cyfieithiad..................... 49 Cydnabyddiaeth am Waredigaeth rhag yr Haint........................ 49 Myfyrdod ar helyntion rhagîuniaeth. 49 Ebenezer ................................. 49 Y Gwrthgiliwr........................... 49 Adolyoiadau, &c. Amddiffyniad Crefydd Crist a'r Ys- grythyrau Sanctaidd ............... 50 Awy'riad Anneddau .................... 50 Cyfieithiad 0 Addysg Chambers i'r Bobl 50 The üuarterly Iteriew.................. 51 COFNODAU ( YMANFAOL---- Cymdeithasfa Llaurwst ............... 52 Cymdoithasfa Chwarterol y Deheudir 54 Cronicl Cenadoi.— Pigion 0 Lythyr oddiwrth y Parch. James Williams, Llydaw............ 54 Llythyr oddiwrth y Parch J. Davies, Tahiti ................................. 55 Hanesion Crefyddol— Cymry America a Chymdeithas y Traethodau Crefyddol............... 57 Haelioni at Achosion da ............... 57 Ehestr Marwolaeth__. Mr. Wm. Dafydd, Parc Bach, Mon... 57 Miss Ann Morris, Llangynog......... 58 Mr. Hnmphrey James, Tredegar...... 59 Mrs. Elizabeth Bowen, Maesteg...... 60 Miss Mary Ridge, Beulah ............ 60 Newyddion Gwladol,__ Agoríad y Senedd..................... 60 Marwolaeth y Frenines Wadolog ... 60 YPab ................................... 61 China ................................... 61 Carchariad y Dr. Achilli, yn Rhuf- fain ................................... 61 Rwssia....................,............... 62 Germany ................................. 62 Y Parch. Mr. Gorham ac Esgob Exeter................................. 62 Cofadail Le Gonidec .................. 62 Teitl newydd i'w Mawrhydi ......... 62 Gair yn nghlust yr Ymfudwyr ...... 63 Cartref Pawb ........................... 63 Pa fodd yr aeth Sir Fynwy i Loegr? 63 Wesleyaeth yn Nghymru............ 63 Mormoniaeth ........................... 63 Bedydd trwy drochiad yn yr Egiwys Sefydledig ......................... 63 Capel Finsbury, Llundain ............ 63 Pwy sydd i fyned i California? ...... 63 Hanes Bywyd y Dr. Chalmers ...... 63 Cymnydd y gweithfaoedd Haiarn yn Nghymru............................. 63 Costau llongau rhyfel .................. 64 Prif-ysgol Annibynol .................. 64 Y Pa'rch. Dr. Pye Smith............... 64 Eisteddfod Farddol 1850............... 64 Cy'nddeiriogrwydd ..................... 64 Marwolaeth ' Brenines y Llewod' ... 64 Rhodd haelionus ........................ 64 Arglwydd John Russell ............... 64 Gwniadyddesau Llundain ............ 64 Cath yn rhoddi Masnachdŷ ar dân... 64 Treth y Ffenestri....................... 64 Difyrwch a Phregeth ./................ 64 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. FEBRUARY, Í850.