Symud i'r prif gynnwys

PEIS FEDAIB CEINIOO. Ehif. 134, %gJT] [Khif. 328, %g« T DRYSORFA; (itylrírgrattra 30Öisnl tj ŴtjroMaöi Calfinŵ CHWEFBOB, 1858. CYNNWYSIAD. Traethodau a Gohebiaethau. Yr Apostol Pedr ......,..................... 37 Y Ddeddf Foesol .............................. 44 Syniadau ac Adroddiadau Detholedig. Geiriau y Doethion........................... 48 Ammheuon y Crístion ,....................... 48 Y Bibl ac Athrawon yr Ysgol Sabbothol 49 Llafur Oes wedi Myned yn Ofer............ 50 Barddoniaeth. Plentyn yr Anflỳddiwr........................ 52 Y nef sefydlog yw.............'................. 53 Mawredd Duw ................................. 53 Cofnodau Cymdeithasfaol. Cymdeithasfa Llanelwy ..................... 53 Hysbysiadau Crefyddol ac Eglwysig yn Gyffredinol. Y Fibl-Gymdeithas yn Nghymru ......... 57 Lloffion : Y Caffrariaid Wesleyaidd— Yr Eglnys Bresbyteraidd Unedig— Tröedigaethau Chwareuwr a Chwareu- dŷ—Y Parch. Thomas Binney— Y Wasg Brotestanaidd yn Ffrainc—Preg- eth i Blant—Coleg Annibynol Sir Lan- caster — Marwolaeth y Parch. Dr. Stowell—Rhyddid Crefyddol yn Tunis —Erlidigaeth yn Madagascar—Bibl- gludydd Cymreig yn Liverpool— Marw- olaeth y Parch. Jacob Jones trwy foddi ....................................... 58,59 Newyddion mewn cysylltiad a Method- istiaeth Galfinaidd. Sir Forganwg: Marwolaeth Mr. William Willíams, Hendrewladys, Ystradgynlais ...... 59 Y Babell, ger Abertawy .................. 59 Sir Gaerfyrddin: Capel Saesoneg Caerfyrddin ............ 60 Y Nadolig' yn Nghaerfyiddin............ 60 Marwolaeth y Parch. Daniel Bowen ... 61 Sir Fôn: Marwolaeth y Parch. John Jones, Bethania.................................... 61 Sir Gaernarfon: Gwobrwyo Ffyddlondeb a Llafur gyda'r , Ysgol Sabbothol........................... 61 Sir Ddinbych: Bugeiliaeth Eglwysig ..................... 62 Llundain : Y Genadaeth Gymreig yn y Brifddinas 62 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Adgofion am Hen Flaenoriaid y Method- istiaid Calfinaidd yn Abermaw ......... 6*4 Hanesiaeth Gwladol Cartrefol a Thrantor. Priodas y Dywysoges Freninol ............ 65 Marwolaeth y Cadfridog Havelock ...... 65 Gwrthryfel yr India ........................... GQ Yr Ymgais i Lofruddio Ymherawdwr Ffrainc.......................................... m Ameríca.......................................... 67 Amrywiaethau. Cadw Cyfrinach................................. 67 Cenedlaeth y Gwrthddadleuwyr............ 67 Sen am Bregeth Sych ........................ 68 Hen Ddarluniad o Gybydd-dod............ 68 Marwolaethau Uchelwyr..................... 68 Addysgiad Genethod ........................ 68 YBont FwyafynyBj-d..................... 68 Offeiriaid a Lefiaid y Testament Neẅydd 68 Merched Ewrop................................. 68 Ll Y Cronicl Cenadol. ythyrau oddiwrth y Cenadau yn yr' India............................................ 69 Derbyniadau ychwanegol at gynorthwyo y Dyoddefwyr trwy y Gwrthryfel yn yrlndia .....^..........„..................... 72 TEEFFYNNON: ABÖRAFPWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EVANS, HEOL-PAWR. PEBRTJARY, 1858.