Symud i'r prif gynnwys

V(/LS Rhif 815.1 Llyeb LXVIII. DRYSORFA: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan o/ygiad y Parch. J. MÛRGAN JONES, Caerdydd. MEDI, 18 9 8. <£jömtu>2*taò. 1. Perthynas Dysgeidiaeth Paul â Dysgeidiaeth Crist. Gan y Parch. Joseph Evans, Dinbych ........................................................385 2. Y diweddar Barch. Edward Macthews. Adgofion gan y Parch. Evan Evans, Pennant................................................................ 389 3. T Parch. David Lewis, Llanstephan. Gan y Parch. James Morris, Penygraig 397 4. Gwyrthiau. Ysgrif III. Eu Rhagdybiau—parhad. Gan y Parcb. Thomas Powell, Llantrisant......................................................403 5. Myfyrwyr y Byd : Y Deffroad Diweddar ..................................406 Gwebsi Undeb tb Ysgolion Sabbothol.—Efengyl Maro.................... 409 Nodiadau Misol.—1. Yr Eisteddfod.—2. Mr. Thomas Hughes, Machynlleth, wedi huno.—3. Bismarck yn ei Fedd.—4. Methodistiaeth yn Llundain 414-416 Cymdeithasfa Llannon............,......................................... 416 Yr Athrofa Dduwinyddol.................................................... 420 Myfyrdodau Gerllaw y Nant. Gan y diweddar Barch. E. Matthews .......... 423 Y Rhai a Hunasant.—1. Mrs. Griffith, Penybryn, Harlech.—2. Mr. John Òwen, Ty'nymaes, Ystradgwyn, Corris.—3. Mr. R. Evans, Llangefni.—424— 427 Manion.—A raid cosbi pechod ?.............................................. 409 Babddoniaeth—1. " Bryn Calfaria," 406.—2. " Y Lleidr ar y Groes," 428. Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw — Llythyr oddiwrth Mr. Evan Jones.—2. Y Gwastadedd—Karimgabj—Llythyr oddiwrth Miss S. M. Dass.—3. Bryniau Rhasia-Dosbarth Mawphlang—Llythyrau oddiwrth y Parch. Robert Evans.—4. Dosbarth Mawlai—Llythyr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evaus. —6. Marwolaeth Miss Davies, Bedford Street Liverpool.—6. Derbyniadau at y Geuadaeth.................................................... 428—432 CAERNABPON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN.! TREFFYNNON : ARGBAFFWYD GaN P. M. EYANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIO^.] SEPTEMBER, 1898.